Evropski teden zmanjševanja odpadkov že 11. leto zapored spodbuja k trajnostnim ukrepom za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov. Letos ga obeležujemo med 16. in 24. novembrom. V letu 2019 je poudarek na spremembi navad in zmanjšanju nastajanja odpadkov na splošno. V primerjavi s preteklim letom je šlo Hrastničanom letos bolje, Zagorjanom in Trboveljčanom pa slabše pri zmanjševanju količine odpadkov.

V Zasavju odpadke v večini ločujemo na biološke odpadke, steklo, papir in papirno ter kartonsko embalažo ter plastično in kovinsko embalažo. Komunala Trbovlje, Komunala Zagorje in KSP Hrastnik so nam posredovali statistične podatke odpadkih, ki so se lani in letos znašli v zabojnikih. Zagorjani so v prvih devetih mesecih leta oddali nekaj več kot 3700 ton odpadkov, kar je več kot v lanskih primerljivih mesecih. Od tega je bila skoraj polovica mešanih komunalnih odpadkov, nekaj manj kot 13 % pa so predstavljali biološki odpadki.

Trboveljčani so od januarja do oktobra letos odvrgli 2466 ton odpadkov, 123 ton več kot lani. Mešani komunalni odpadki so tudi v Trbovljah letos predstavljali malo manj kot polovico vseh odpadkov. Skoraj dvajset odstotkov je bilo bioloških odpadkov.

Podobno je bilo tudi pri Hrastničanih. Tudi pri njih je so skoraj polovico oddanih odpadkov tvorili mešani komunalni odpadki, sicer pa so skupno odvrgli manj odpadkov kot lani. Biološki odpadki so predstavljali skoraj 22 odstotkov.

V vseh treh zasavskih komunalnih podjetjih ugotavljajo, da Zasavci v mešane komunalne odpadke odložijo veliko embalaže in drugih odpadkov, ki jih je sicer treba zbirati ločeno. Napake pa se dogajajo tudi pri odlaganju ločene frakcije, saj se v zabojnikih znajdejo tudi odpadki, ki tja ne spadajo in tako onesnažujejo ločeno frakcijo.

Za učinkovito zmanjšanje količine odpadkov priporočamo upoštevanje petih R-jev, kot jih je v svoji knjigi Dom brez odpadkov opisala “zero waste” gurujka Bea Johnson: Refuse (zavrni), reduce (zmanjšaj), reuse (ponovno uporabi), recycle (recikliraj) in rot (kompostiraj). Torej, začnemo s tem, da zavrnemo tisto, česar ne potrebujemo, nato zmanjšamo količino stvari, ki jih vnašamo v svoj dom in ponovno uporabimo tisto, kar se da ponovno uporabiti. Šele nato tisto, kar ostane (in ostati bi nam moralo precej manj kot če bi si recikliranje izbrali za prvi korak) odložimo v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in kompostiramo organske odpadke, ki nam ostanejo.

MD

Foto: arhiv Savus