Zasavski muzej Trbovlje letos praznuje 70. obletnico delovanja. Kustosinja Jana Mlakar Adamič, ki se od ZMT-ja poslavlja, je ob tej priložnosti izdala publikacijo z naslovom Muzej smo vsi! ZMT 70 let, v kateri je izpostavila zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju.

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17. uri objavljamo dele iz publikacije. Preberite prejšnjo objavo.

Zasavski poklici, dejavnosti … in dejavniki

Zakaj konkretne življenjske zgodbe s poudarkom na poklicu ali dejavnosti? Delovna mesta so tisti prostori, kjer se oblikuje spomin. Ko človek pripoveduje svojo življenjsko zgodbo vede ali nevede posega v polpreteklo zgodovino, v katero je bil aktivno vpet ali pa je bil vsaj opazovalec dogodkov. Kar pa pomaga k boljšemu poznavanju določenega zgodovinskega dogodka ali obdobja.

Poklic – »delo, dejavnost, za katero je potrebna usposobljenost, navadno za pridobivanje osnovnih materialnih dobrin« pravi Fran, spletni slovar slovenskega knjižnega jezika. Spletna stran Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pa navaja, da je poklic »vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Poklic sestavlja niz del, katerih naloge in dolžnosti so si zelo podobne«.

Za pojem dejavnost isti vir navaja, da se navadno uporablja s prilastkom, gre pa za »delo, delanje, vezano na določeno področje« (športno, kulturno, politično …).

Poklici so živi. Stari izginevajo, sedanji se spreminjajo, novi se rojevajo. Vzporedno s spreminjanjem družbe, se spreminjajo tudi poklici. Danes v obrtnih registrih ne bi več našli Prevozništvo s konjem, Prodaja sladoleda z vozičkom, Izdelovanje sodavice, Konjaštvo … Med izginulimi poklici v Zasavju pa je po novem tudi Rudar.

Pred vsako osebno zgodbo je za umestitev v zgodovinski kontekst podan še pregled dejavnosti na območju Zasavja.

Jana Mlakar Adamič

Foto: ZMT


Trboveljčanka Jana Mlakar Adamič (12. 1. 1962) je nekdanja predavateljica in muzejska svetnica v Zasavskem muzeju Trbovlje. Tam zbira, dokumentira, hrani in razstavlja posamezne sklope zasavske kulturne dediščine. Objavlja tudi strokovne in poljudne članke, v katerih popularizira kulturno dediščino in zbirke matičnega muzeja.

Med letoma 2000 in 2006 je predavala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija. Poučevala je etnologijo. Leta 2006 je bila pobudnica ustanovitve Muzejskega kluba ZMT, ki ga je vodila do leta 2012.

Za svoje delo je dobila več priznanj, med drugim je leta 2010 za monografijo Kaj pa vi sploh delate? prejela stanovsko priznanje Slovenskega etnološkega društva – Murkovo priznanje.


Publikacija Muzej smo vsi! ZMT 70 let je izšla pri Zasavskem muzeju Trbovlje, kjer jo lahko tudi naročite. Na tej povezavi pa lahko naročite tudi druge zanimive publikacije Zasavskega muzeja Trbovlje, ki se dotikajo zgodovine Zasavja. Izbrane publikacije, ki so izšle pred letom 2020, pa lahko kupite v času razstave Muzej smo vsi! po polovični ceni.

#muzejskaknjižnapolica #zmt70let