V občini Trbovlje so se v zadnjih letih bolj sistemsko lotili obnavljanja podeželskih cest. Teh ni malo, saj krajevne ceste in poti merijo kar 160 kilometrov. Precej je dotrajanih, potrebnih prenove. Letos je bo deležnih kar nekaj.

V občini Trbovlje prebivalce povezuje več kot 160 kilometrov občinskih cest. »Ker se zavedamo problematike dotrajanosti nekaterih cestnih odsekov, smo v zadnjih letih sistematično pristopili k obnovi najbolj dotrajanih. V preteklem letu smo za ureditev cest v izvenmestnih krajevnih skupnosti namenili več kot 300.000 evrov in obnovili več kot 2.000 metrov cestnih odsekov,« pravijo na Občini Trbovlje.

V letošnjem letu z obnovami nadaljujejo. Za posodobitev občinskih cest in poti izven mesta bodo letos zagotovili več kot milijon evrov, kar je največ v zgodovini Občine.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje