ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Dan upora proti okupatorju

Danes obeležujemo dan upora proti okupatorju, ki je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Včasih je bil praznik imenovan dan osvobodilne fronte ali dan OF. Dan upora proti okupatorju je danes v Sloveniji državni praznik, s katerim se spominjamo poguma in žrtvovanja vseh, ki so se borili za svobodo in neodvisnost države.

26. aprila leta 1941 so v Ljubljani ustanovili organizacijo odpora, ki se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija leta 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ustanovljena je bila v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. Prvotno ime ob ustanovitvi je bilo Protiimperialistična Fronta. Nastala je deset dni zatem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije.

Zakaj je bil kot dan praznika kljub nasprotovanju zgodovinarjev izbran in ohranjen 27. april namesto 26. ni jasno. Ena od razlag je, da nihče ni želel praznika na dan, ko je Adolf Hitler obiskal Maribor (26. aprila 1941).

Na 27. april leta 1944 je poverjeništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje odredilo 27. april za narodni praznik in dela prost dan (poleg 1. in 9. maja), dan pa uradno postane praznik, ko je prezidij Ljudske skupščine Slovenije 23. februarja 1948 sprejel zakon, s katerim je izpostavil dan ustanovitve OF kot najsvetlejšega in najvišjega izmed vseh slovenskih dni.

Praznik se praznuje do 1951, ko ga na pritisk Srbov in ob podpori Borisa Kidriča ljudska skupščina LR Slovenije na običajni seji ukine, saj je bil slovenski upor datumsko pred uporom Srbov. Čeprav 27. april že leta 1952 ni bil več dela prost in se ni več omenjal, je bila uradno njegova ukinitev objavljena šele 1958.

Na pobudo kongresa Osvobodilne fronte Slovenskega naroda se 1951 uvede nov praznik 22. julij – dan vstaje slovenskega naroda, ko so trije pripadniki šmarnogorske partizanske skupine streljali na nekdanjega orožnika, s čemer so se na slovenski zemlji začele prve organizirane partizanske akcije. Uradno se dan upora proti okupatorju kot praznik obnovi septembra leta 1968 na pobudo Josipa Vidmarja, ki pravi: »To ni začetek našega boja, začetek našega boja je 27. april, dan ustanovitve OF. Ne lastimo si prvenstva, da smo bili prvi s puško v roki. S puško v roki so bili prvi drugi, a politično organizirani smo takrat že bili.«

Savus

Foto: Wikipedija


 

Isti avtor