Ravnateljice in ravnatelje vseh 12 zasavskih srednjih in osnovnih šol smo vprašali, kakšno je trenutno epidemiološko stanje v njihovi šoli. Torej, ali je kateri izmed oddelkov v karanteni, koliko učencev oziroma dijakov in učiteljev je v karanteni in kako so zanje prilagodili pouk. Izvedeli smo, da je bilo minuli teden v karanteni šest oddelkov in štirje strokovni delavci, ta teden pa je do sedaj v karanteni en oddelek.

Na Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje je bil minuli teden v karanteni del učencev enega oddelka. Tisti, ki so morali ostati doma, so imeli pouk na daljavo, vsi strokovni delavci pa so svoje delo opravljali v šoli.

Na Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje je bil do 19. septembra v karanteni en oddelek, ki je imel v tem času pouk na daljavo. Strokovnim delavcem ni bilo potrebno iti v karanteno.

Na Osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje sta bila v karanteni dva oddelka, in sicer 8. a, v katerem je 20 učencev, in 1. b na PŠ Kisovec, v katerem je 25 učencev. V obeh oddelkih je bila potrjena le ena okužba. V tem času so bili v karanteni tudi štirje strokovni delavci. Karantena se je zanje zaključila v nedeljo, 19. septembra, so pa v ponedeljek, 20. septembra, potrdili eno okužbo pri učencu 6. razreda, zaradi česar je v karanteni celoten oddelek in dva strokovna delavca. Pouk zanje poteka na daljavo.

Na Osnovni šoli Trbovlje v karanteni trenutno ni nihče, poudarjajo pa, da se med učenci že pojavljajo številni prehladi in viroze. Prav tako v karanteni ni, oziroma ni bil, noben oddelek ali strokoven delavec na Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje, Osnovni šoli dr. Slavka Gruma Zagorje in Osnovni šoli Ivana Kavčiča Izlake.

Na Srednji šoli Zagorje so imeli minuli teden v karanteni dva oddelka, in sicer 1. letnik (kombiniran razred trgovcev ter gastronomske in hotelske storitve), v katerem je 23 dijakov in 2. letnik zdravstvene nege, v katerem je 16 dijakov. Oba oddelka sta bila v karanteni do vključno 17. septembra, pouk pa so imeli dijaki ta čas na daljavo.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje v karanteni niso imeli nobenega oddelka, so pa doma ostali štirje dijaki, ki imajo karanteno predpisano še en teden. Prav tako v karanteni ni noben strokoven delavec. Dijaki, ki so ostali doma, imajo pouk na daljavo, ostali pa so v šoli.

V karanteni ni niti nobeden izmed oddelkov na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, ampak so v karanteni le posamezni dijaki. Prav tako v karanteni ni noben strokoven delavec.

Podatkov o epidemiološkem stanju nismo prejeli le iz Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik.

SB

Fotografija je simbolična