»Spoštovani, če niso delitve na pravih, etičnih osnovah, kar pogosto niso, tudi pri nas ne, postanejo zelo nevarne, kar smo mi, starejša generacija, že kako krvavo občutili. Zato bi morali na vseh nivojih družbe spoznavati preteklost in oblikovati trdne moralne in pravne vrednote, da se izognemo katastrofam, ki jih je bilo v naši zgodovini veliko veliko preveč,« je ob današnji poslani pesmi zapisal zagorski pesnik Vlado Garantini.

Delitve

Celo življenje meritve,

preštevanja,

delitve,

cela stoletja,

pravzaprav od izgona

Adama in Eve iz raja,

srhljiva, usodna preštevanja,

prištevanja k, odštevanja,

naštevanja, oštevanja,

sumljiva pristranska merjenja,

primerjanja, pomerjanja,

zmerjanja, zamerjanja.

Ostaja ta srhljivka

zasigana v krvi

tudi prihajajočim rodovom?

Varljivo je upanje,

da si rajski

in izgnani

kdaj sežejo v roke

in opustijo delitve.

Vlado Garantini

Fotografija je simbolična