V Združenju Manager želijo pomagati slovenskim gospodarskim organizacijam, da se Slovenija uvrsti med deset najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje na svetu. Prvi korak, ki vodi k večji blaginji, je prijazno poslovno okolje, v katerem je mogoče zaposlovati in ustvarjati. V teh dneh bodo poslanci v DZ obravnavali predlog zakona o debirokratizaciji, ki predvideva uvedbo razvojne kapice.

Slovenija je v zadnjih tridesetih letih za kar desetkrat povečala število pravil, predpisov in zakonov, ki urejajo poslovanje. V Akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, zato v Združenju Manager predlagajo, da bi se moralo število predpisov v štirih letih zmanjšati za vsaj 30 odstotkov, hkrati pa bi bilo potrebno poskrbeti tudi za kakovost zakonskih in podzakonskih aktov.

Menijo tudi, da je uvedba razvojne kapice, ki je sicer predlagana pri 6000 evrih bruto, nujna, ampak bolj učinkovita bi bila pri 2,5-kratniku povprečne plače oziroma pri 4600 evrih bruto. Organizacije, ki so združene v okviru Gospodarskega kroga, so k uvedbi razvojne kapice, ki jo večina evropskih držav že pozna, v letošnjem letu pozvale že večkrat.

»Ko se pogovarjamo o razvojni kapici, je pogosto izpostavljena solidarnost. Ta je zagotovo pomembna vrednota socialne države, vendar pa se je smiselno vprašati, kje so meje solidarnosti in enakosti, da okolje ne postane nestimulativno za delovno aktivne in ustvarjalne, ki v zdravstveno in pokojninsko blagajno prispevajo največ. Razvojno kapico potrebujemo, če želimo ustvariti privlačno poslovno okolje za panoge z visoko dodano vrednostjo, ki pritegnejo ne le domače visoko izobražene kadre, temveč tudi najboljše kadre iz tujine,« poudarja Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

Nedavna analiza münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo je potrdila, da visoki davki omejujejo gospodarsko rast in razvoj, investicije, nova delovna mesta ter priliv dodatnih prihodkov za socialno državo. Ugotovili so, da nižje davčne stopnje za podjetja prinesejo višje plače, večjo zaposlenost in hitrejšo rast, dolgoročno pa se tudi davčni prihodki povrnejo na raven pred razbremenitvijo.

Savus

Foto: Združenje Manager