Lions klub Trbovlje je na svojem klubskem večeru gostil predstavnike združenja gluho-slepih Dlan. Gre za posebno vrsto invalidnosti, ki je v naši družbi še premalo poznana, zato so ti ljudje večkrat prezrti ali celo neopaženi.

Večinoma so ti ljudje opredeljeni kot gluhi ali kot slepi. Težave, s katerimi se srečujejo, so slišečim in videčim skoraj nepredstavljive. Združenje gluho-slepih Slovenije Dlan je samostojna strokovna invalidska organizacija, ki združuje vse tovrstno hendikepirane posameznike. Skrbi za njihove potrebe, jih predstavlja v domačem okolju in zastopa tudi v mednarodnem prostoru. Posamezniki se v okviru združenja vsakodnevno vključujejo v različne oblike individualne pomoči in vodene aktivnosti v sofinanciranih programih, ki jim omogočajo osebno asistenco, usposabljanje in socialno rehabilitacijo, tolmačenje in uvajanje prostovoljcev. V okviru socialnovarstvenega programa jih usposabljajo za čim bolj samostojno življenje.

Ker gre za hudo obliko invalidnosti, se posebej izvajata tudi programa za individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluho-slepimi in strokovna pomoč posameznikom s starostno gluhoslepoto.

Savus