V tem tednu bodo na Lakonci oz. na Frančiška polju začeli izvajati obsežne geološko-geotehnične preiskave. Izvedlo jih bo podjetje IRGO Consulting d. o. o. s podizvajalci. Pri raziskavah bo sodelovala tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki je pripravila program raziskav. Prve rezultate pričakujejo konec avgusta oziroma v začetku septembra.

V času obratovanja trboveljskega rudnika so na tem območju kopali premog na dnevnem kopu, zaradi česar so se vrhnje plasti tal premešale. Nastala je več kot deset metrov globoka plast »umetnih tal«. Z načrtovanimi raziskavami želi Občina Trbovlje določiti točno sestavo tal in njihovo nosilnost. Na podlagi izsledkov pa bodo nato določili potrebno sanacijo oziroma homogenizacijo tal. Stabilizacija je potrebna za pripravo območja oz. spremembo v obrtno industrijsko cono, saj nameravajo na tem območju postaviti novo tovarno Steklarne Hrastnik.

Terenske raziskave bodo dolgotrajne. Zavrtali bodo do 20 metrov globoke vrtine. Izkopali bodo tudi brazdo, dolgo 50 metrov, globoko 5 metrov in široko 2 metra ter testno polje dolžine 30 metrov in širine 25 metrov. Na njem bodo izvedli homogenizacijo tal.

Obiskovalce in sprehajalce Občina Trbovlje prosi, da se v prihodnjih mesecih ne zadržujejo na tem območju, saj želijo raziskave izvesti nemoteno in varno.

Savus

Foto: Občina Trbovlje