V zagorski lokalni skupnosti so se skupaj z vodstvi osnovnih šol in vodstvom vrtca odločili, da v šolah in nekaterih enotah vrtca organizirajo varstvo.

Varstvo bo organizirano že s prvim dnem zaprtja šol in vrtcev (ponedeljek, 16. marec), pri čemer bodo šole varstvo izvajale med 6. in 16. uro, posamezne enote vrtca pa med 5. in 17. uro.

“V zvezi z navedenim obvestilom vas naprošamo, da najkasneje do nedelje, 15. marca 2020 do 20. ure, vrtcu ali šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, sporočite potrebo po zagotavljanju varstva,” so zapisali na zagorski občini.

Za varstvo učenca sporočilo posredujte preko eAsistenta razredniku učenca, za otroke, vključene v programe predšolske vzgoje Vrtca Zagorje ob Savi, pa vodjem oddelka preko aplikacije WebVrtec.

Na občini glede organiziranega varstva še opozarjajo, da bodo dovoljene le nujne izjeme in da bo varstvo otrok v času ukrepa organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Potrebo po nujnem varstvu bodo morali izkazati s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).

Savus

Foto: arhiv Savus