V sredo, 1. septembra, so se na šolsko pot podali tudi naši najmlajši, med katerimi so nekateri v vrtec vstopili prvič. V Trbovljah imamo štiri vrtce – Vrtec Trbovlje, Zagorje in Hrastnik ter Zasebni vrtec Čarobni gozd Dobovec. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorile. Podatke iz Zasebnega vrtca Čarobni gozd Dobovec nam je poslala vzgojiteljica in profesorica likovne umetnosti Nataša Gruden Pižmoht.

Prag Zasebnega vrtca Čarobni gozd, ki ga najdemo na Dobovcu v Trbovljah, so letos prvič prestopili štirje otroci. V vrtcu imajo le en oddelek, v katerem je skupno 16 otrok vseh starostnih obdobij.

Zaposlene so tri strokovne delavke, ki so se med počitnicami pripravljale na novo šolsko leto.

Sabina Bravec

Foto: Zasebni vrtec Čarobni gozd Dobovec