V sredo, 1. septembra, so se na šolsko pot podali tudi naši najmlajši, med katerimi so nekateri v vrtec vstopili prvič. V Trbovljah imamo štiri vrtce – Vrtec Trbovlje, Zagorje in Hrastnik ter Zasebni vrtec Čarobni gozd Dobovec. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorile. Podatke iz Vrtca Zagorje nam je poslala ravnateljica Darja Rakovič.

Prag Vrtca Zagorje je letos v vseh enotah skupaj (Enote Maja, Smrkci, Kekec, Center in Ciciban) prvič prestopilo 153 novincev. Vseh vpisanih otrok je 692, ki so razdeljeni v 37 oddelkov – od tega je 13 oddelkov prvega starostnega obdobja, dva kombinirana oddelka in 22 oddelkov drugega starostnega obdobja.

Trenutno je v vrtcu zaposlenih 133 oseb. Med počitnicami so prenovili dvoje sanitarij za otroke in prostore za nego v Enoti Maja.

Sabina Bravec

Foto: Klemen Vukič in osebni arhiv