ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Albert Ivančič

Albert Ivančič je bil rudarski inženir, ki se je poleg strokovnega dela udejstvoval na kulturnem področju. Bil je dobitnik mnogih priznanj tako na strokovnem kot na kulturnem področju. Prejel je prvojunijsko nagrado občine Trbovlje, proglašen je bil za častnega občana.

Mladost in študij

Albert Ivančič se je rodil 25. oktobra 1921 v vasi Smast pri Kobaridu. Oče Albert (učitelj), mati Angela (rojena Gratoni) gospodinja. Ker je Primorska po rapalski pogodbi leta 1920 pripadla Italiji, se je družina leta 1926 preselila v Jugoslavijo, v Makole, kjer je oče dobil službo učitelja. Po osnovni šoli v Makolah pri Poljčanah je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Celju (1931 – 1936) in Ljubljani (1936 – 1939). Po maturi je nadaljeval študij na Univerzi v Ljubljani (od oktobra 1939 do 28. februarja 1942) in od novembra 1945 do januarja 1950 na rudarskem oddelku Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Vojna

Od leta 1941 do 28. 2. 1942 je deloval v univerzitetni skupini Osvobodilne fronte, bil izdan in marca 1942 interniran v Koncentracijsko taborišče Gonars, od koder se je vrnil avgusta 1943. Nadaljeval je z delom v OF, v letu 1944 se je priključil partizanskim enotam in do konca vojne sodeloval v narodnoosvobodilni borbi.

Kariera

Kot študent je nabiral prakso v rudniku Mežica in v Kopalnia Presydent na Poljskem, leta 1949 za en mesec tudi na ministrstvu za rudarstvo v Beogradu. Služboval je na rudniku Zagorje (1950), rudniku Trbovlje (1950 – 1961), bil je sekretar občinskega komiteja ZKS Trbovlje (1961 – 1962), generalni direktor Rudnika Trbovlje–Hrastnik, Zasavskih premogovnikov in REK Zasavje (1962 – 1976), potem pa do upokojitve direktor Ljubljanske banke, Temeljne banke Zasavje, Trbovlje. V Rudarsko metalurškem zborniku je leta 1959 objavil študijo o koncentraciji proizvodnje v rudniku Trbovlje.

Kultura

Albertu Ivančiču je bilo petje položeno v zibelko, tudi njegov oče je “basal” v cerkvenem zboru v Smasti in tam vodil pevsko društvo. Ivančič pa je med študijem ustanovil in vodil študentski oktet, a je moral po dekretu prestopiti v Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča, ki ga je takrat vodil Radovan Gobec. Z lepim baritonom je kmalu postal solist v zboru. V Trbovljah je pel v moškem pevskem zboru Zarja in bil tudi njegov dirigent. Sodeloval je pri različnih zborih, ki jih je tudi vodil, npr. Lovski zbor Zasavske lovske zveze, zbor DU Trbovlje … Leta 1981 je uredil brošuro ob 50 obletnici MOPZ Zarja.

Priznanja

Za delo na različnih področjih je prejel več priznanj. Odlikovan je bil z Redom zasluge za narod III. stopnje in z Redom dela z zlatim vencem. Leta 1990 je prejel Prvojunijsko nagrado Občine Trbovlje, leta 1997 pa je postal častni občan Občine Trbovlje.

Albert Ivančič je umrl 6. oktobra 2017 v Trbovljah.

MP

Foto: Ireninblog

Viri in literatura

Martin Jevnikar, Slovenska biografija

Irena Ivančič Lebar, Ireninblog, blogspot

Wikipedia


 

Isti avtor