Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil pregled zdravja v posameznih občinah v primerjavi z vrednostmi na državni ravni. Pogledali smo, kje Trbovlje odstopajo od slovenskih vrednosti in kje se z njimi ujemajo, na katerih področjih je zdravstveno stanje v Trbovljah boljše od stanja v Sloveniji in na katerih slabše.

Zdravstveno stanje

Bolniška odsotnost je pri Trboveljčanih za približno dan in pol višja od slovenskega povprečja. Zdravila za sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, zdravljenje duševnih motenj in proti strjevanju krvi prejema višji delež Trboveljčanov kot Slovencev nasploh. Število srčnih kapi na 1000 oseb je pri osebah med 35. in 74. letom starosti nekoliko višje kot na državni ravni, število možganskih kapi med 35. in 84. letom starosti pa je enako vrednosti za celotno državo. Več je odkritih novih primerov raka debelega črevesa in danke ter pljuč, manj pa novih primerov raka dojke. Astma je pri otrocih in mladostnikih manj pogosta kot na ravni države, ravno tako klopni meningoencefalitis.

Pomoč na domu prejema nekoliko višji delež Trboveljčanov kot na slovenski ravni. Pogostost zloma kolka pri starejših prebivalcih je na občinski ravni višja kot na državni.

Dejavniki tveganja

Tveganje za težave z zdravjem se začne že pri otrocih. Trboveljski otroci so v nekoliko boljši telesni pripravljenosti od slovenskega povprečja. Med njimi je 26,2 odstotka prekomerno hranjenih, v primerjavi s 24,3 odstotka na slovenski ravni. V Trbovljah beležijo tudi nekoliko višji odstotek prekomerno hranjenih odraslih kot na ravni države.

V transportnih nezgodah se poškoduje več Trboveljčanov od slovenskega povprečja. Po številu prometnih nezgod, ki so posledica alkohola, so Trboveljčani statistično boljši od Slovencev nasploh – medtem ko je na slovenski ravni takšnih nesreč 9,1 odstotka, jih je v Trbovljah 6,5 odstotka.

Preventiva

Kar zadeva raka materničnega vratu ter raka na debelem črevesu in danki, so Trboveljčani precej previdni. Odzivnost v programu Svit (program za odkrivanje raka na debelem črevesu in danki) in presejanost v programu Zora (program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu) sta boljši od slovenskega povprečja.

Umrljivost

Med Trboveljčani je smrt zaradi bolezni srca in ožilja ter vseh vrst raka višja kot na ravni države. Umrljivost zaradi samomora je v Trbovljah enaka kot na državni ravni.

MD

Foto: arhiv Savus