Ste tudi vi v skupini tistih, ki so bili kar iznenada primorani delati od doma in bo verjetno še nekaj časa tako? Pri delu od doma lahko obstajajo številni moteči dejavniki. Morda pogoji dela niso optimalni, zato je pomembno, da si znamo in zmoremo tudi doma oblikovati ustrezno delovno okolje.

Ste tudi vi v takšni situaciji? So poleg vas doma tudi šolarji, morda celo mlajši otroci, ki sicer obiskujejo vrtec? Vse to zna biti v trenutni situaciji pandemije kar pogost in precej nezaželen ter neprijeten scenarij. V tovrstnih razmerah vam izzivov pri delu od doma zagotovo ne zmanjka: kako organizirati dan, da bo opravljeno službeno delo, da bodo otroci opravili zahtevane šolske obveznosti, kako organizirati čas in najti energijo, da se bodo najmlajši varno igrali, da bo na primer tudi zelo zaželeno kosilo pripravljeno in vas ne bodo obkrožala še lačna usta … ipd.

Organizirajte si delo od doma

Če sta doma oba s partnerjem, je lahko pol bitke že dobljene, saj se lahko nekatere dolžnosti razdelijo, sicer pa v tem času pride do izraza vaša sposobnosti planiranja in prilaganja. Nenehno usklajevanje in prilagajanje službenih in družinskih obveznosti kaj hitro zabriše mejo med delovnim in privatnim oz. prostim časom. Pomembno je, da ne popuščate, da ostanete disciplinirani, odgovorni, da ostanete motivirani, da sledite seznamu nalog, ki ste si jih zadali za določen dan (postavite si prioritete, naloge rangirajte od bolj do manj pomembnih) in da se držite zastavljenega načrta. To bo pomembno vplivalo na vašo samozavest in zaupanje vase, da zmorete uspešno opraviti zahtevane naloge tudi na daljavo, tudi v izrednih situacijah. Kljub drugače organiziranemu delavniku boste namreč ostali produktivni, kar bo posledično vplivalo tudi na stopnjo zaupanja med vami in vašim delodajalcem.

Delo na domu je tudi dober pokazatelj, kako dobro zaposleni poznate svoje delo, koliko ste pri svojem delu samostojni, koliko ste usposobljeni za opravljanje del in nalog, za katere ste odgovorni. Če ste opazili, da nimate dovolj znanj ali da z določenimi stvarmi niste seznanjeni dovolj dobro, storite korak naprej.

Pomen dobrega vodenja

Delo od doma je zagotovo še večji izziv za vse tiste, ki so se kolektivu pridružili šele pred kratkim oz. so pred kratkim prevzeli nove zadolžitve. Če imate nalogo oz. zadolžitev, pri kateri so pomembne povratne informacije, ne odlašajte, organizirajte online sestanek ali preprosto dvignite telefon in pokličite osebo, ki bi vam morebiti znala posredovati željeno. Ohranjajte odnose in stike s sodelavci in ohranjanje odnose in stike z vodjo. Kar seveda velja tudi v drugi smeri, v smeri vodja – zaposleni. Pri delu od doma namreč še dodatno izstopa vloga in pomen vodij ter vodenja, zato morajo podjetja vodje spodbujati, da s svojo ekipo ohranjajo redno, strukturirano in usmerjeno komunikacijo prek različnih razpoložljivih kanalov.

Tudi pri delu od doma ne pozabite na osebno urejenost. To pozitivno vpliva na počutje in občutek samoaktivacije!

Delovanje podjetja je pomembno

Res je, podjetja oz. delodajalci imajo pri uspešnem delu od doma pomembno vlogo. Ni dovolj, da zagotovijo zaposlenim le ustrezno opremo in pripomočke za delo. Zaposleni morate tudi pri delu na daljavo dobiti vse potrebne informacije pravočasno, tudi izredno pomembne povratne informacije o opravljenem delu morajo biti konstantne.

Še posebej je to potrebno upoštevati, če ima podjetje okrnjeno poslovanje in je prisoten strah pred odpuščanjem, strah pred nepravočasnimi izplačili plač, strah pred izgubo novih naročil itd. Podjetja pa morajo pri delu na daljavo zagotoviti tudi način ustreznega vodenje evidence delovnih ur oz. prisotnosti, način ustreznega vodenje evidence izvedenih aktivnosti (za pregled nad tem, katere naloge so bile planirane in katere naloge so bile opravljene), zagotoviti ustrezno računalniško varnost in komunikacijska orodja za delo od doma ipd. Zagotoviti pa vam morajo tudi komunikacijska stičišča, kjer se torej zaposleni lahko pogovarjate, združujete, izmenjujete stališča, informacije, postavljate vprašanja, torej prostor, kjer prihaja do nenehne in ažurne izmenjave vseh relevantnih informacij.

Povezanost s podjetjem

Ker je pri delu na daljavo manj nadzora s strani delodajalca oziroma vodij, je pomembno, da se zaposleni čutite povezani s podjetjem. Le tako boste delali toliko in tako, kot delodajalec od vas pričakuje. Zato je velikega pomena, da zaposleni tudi pri delu od doma ohranite občutek pripadnosti delovni sredini in občutek biti del širšega družbenega okolja. Ni dobro, da bi doživljali premočne občutke izoliranosti iz družbenega okolja, premočne občutke samote ali premočne občutke osamljenosti.

Trenutna situacija predstavlja tako za zaposlene, ki delate od doma, kot za podjetja nek svojevrsten test. Z vidika podjetja na primer način, da ugotovijo, ali lahko delo od doma v določenem obsegu, po potrebi, omogočajo tudi po poteku »koronakrize«. Z vidika posameznika pa na primer, ali vam tak način dela sploh ustreza.

Delo v prihodnosti

Verjetno lahko pričakujemo, da bodo posamezna podjetja v prihodnosti omogočala svojim zaposlenim tudi delo od doma in da bodo torej sklenila formalen dogovor z zaposlenimi, ki bo delo od doma (na primer 1x tedensko ali 1x mesečno) zaposlenim tudi z vidika zakonodaje omogočal. Seveda govorimo o delovnih mestih, kjer je delo od doma mogoče. Obstaja tudi ogromno delovnih mest v različnih organizacijah, kjer delo od doma sploh ni možno. Pa tudi vsi zaposleni nimajo doma možnosti ločenega delovnega kotička. A ne glede ne to, kje opravljate delo, poskrbite za ustrezno svetlobo in gibanje. Vsakih 20 min naredite nekaj korakov.

Zagotovo bo zanimivo spremljati, v kolikšni meri lahko splet in vsa spletna orodja nadomestijo fizične stike. Kako nam bo uspelo združiti najbolje iz obeh svetov? Pričakujemo namreč lahko, da bo v prihodnje manj fizičnih sestankov, da se bomo pogosteje odločali za izvedbo sestankov prek spletnih aplikacij, kar bo posledično zmanjšalo tudi obseg in stroške potovanja, porabili bomo manj časa za določene aktivnosti. Posledično se bomo lahko bolj posvetili tudi svojemu privatnemu življenju, družini, ljubljenim osebam in ljubljenim aktivnostim.

Alenka Kraljič, psihologinja in vodja razvoja poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder