nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Potrebni bodo mojstri in delovodje

Državni zbor RS je sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izvajalce del za dve leti, do 31. maja 2022.

Sprejeta sprememba pomeni, da imajo vsi izvajalci, ki so svoje poslovanje pričeli pred 1. junijem 2018 (začetek uporabe novega Gradbenega zakona), in delajo na novogradnjah, ter še niso uredili zakonske zahteve (14. člen Gradbenega zakona), da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za izpolnitev tega pogoja še dve leti časa. Vsi kasneje registrirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

Ker večje število predvsem manjših gradbenih obrtnikov in podjetij tega pogoja še ne izpolnjuje, kar je delno posledica trenutnih okoliščin epidemije, delno pa tudi zaradi slabega odziva izvajalcev samih, je to pomemben dosežek, ki ga je Obrtno-podjetniška zbornica s svojimi strokovnimi sekcijami dosegla s pomočjo Državnega sveta RS in razumevanjem vseh poslanskih skupin v Državnem zboru.

V razpravi v Državnem zboru je bilo večkrat in jasno poudarjeno, da je to podaljšanje zadnja priložnost za vse, ki želijo poslovati v gradbeništvu, predvsem na novogradnjah, in predvidenih izpitov še niso opravili. Dve leti se sicer sliši kot dolgo obdobje, vendar je potrebno upoštevati, da pridobitev ustreznega izpita, na primer mojstrskega izpita, zahteva čas, ki ob optimalnem poteku aktivnosti traja približno eno leto do leto in pol. Podoben čas je potreben za pridobitev delovodskega izpita. Za strokovni izpit pa je potrebno nekoliko manj časa, vendar je prijava nanj možna samo dvakrat letno (spomladi in jeseni).

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj, je najprimernejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita za področje del, ki jih posamezen izvajalec izvaja. Zadnji rok za prijavo na mojstrski izpit v letu 2020 je 25. september. Po opravljenem mojstrskem izpitu se predstavnik izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za tiste, ki opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij del na GZS, kjer se tudi opravljajo ti izpiti.

Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne izkušnje na področju vodenja del (gradbene, strojne in elektro stroke), pa je najprimernejša rešitev opravljanje strokovnega izpita za vodenje del na Inženirski zbornici Slovenije. Pomembna je čimprejšnja prijava, ki jo je zaradi povečanega povpraševanja zaenkrat potrebno oddati vsaj 70 dni pred posameznim izpitnim rokom.

»Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, ki še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da takoj pristopijo k opravljanju teh izpitov in še pravočasno ujamejo zakonsko podaljšani rok,« opozarjajo iz Obrtne zbornice Slovenije.

TI

Foto: arhiv Savus

Isti avtor