V Steklarni Hrastnik so zaradi zaostrenih razmer na svetovnih trgih zaradi širjenja koronavirusa sprejeli ukrepe za stabilno poslovanje, med drugim so pričeli s krepkimi rezi na področju stroškov, zniževali bodo tudi število zaposlenih.

Steklarna Hrastnik se zaradi zaostritve razmer na svetovnih trgih, ki jo je povzročilo širjenje koronavirusa, sooča z drastičnim upadom naročil. Najbolj prizadeta sta namizni program in program parfumske embalaže, kjer kupci odpovedujejo že oddana naročila, novih pa skoraj ni. Ne upadajo samo naročila luksuznega programa, ampak tudi embalažnega za žgane pijače. »Že marca smo čutili manjši padec celotne prodaje, v aprilu pa je bila prodaja nižja za kar 17 odstotkov. Napovedi so slabe tudi za meseca maj in junij. Pričakujemo za 25 % padec prodaje glede na načrte. Tako lahko do konca leta pričakujemo do 10 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Dobiček bo nižji za približno 15  % od načrtovanega in 30 % nižji od lanskega leta,« pravi direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

Stanje na svetovnem steklarskem trgu je v tem trenutku zelo nepredvidljivo. Nihče ne ve, kako močno bo prizadeto svetovno gospodarstvo, zato tudi težko ocenijo, kaj se bo dogajalo v panogi do konca leta. Gospodarske napovedi za preostanek letošnjega leta niso obetavne.

V Steklarni Hrastnik so sprejeli več ukrepov, s katerimi želijo ohraniti dolgoročno poslovanje in zdravo jedro proizvodnje. »Od načrtovanih naložb bomo letos izvedli samo investicijo v novo G peč v enoti Vitrum v zoženem obsegu. To pomeni, da bomo montažo vsaj enega če ne dveh IS strojev prestavili na konec leta glede na odziv trga. Začetek del predvidevamo za september, zaključek za november 2020. Ta naložba je ključna za obstoj Steklarne Hrastnik. B peč v enoti Special gre namreč proti koncu svoje življenjske dobe in brez nove peči ne bomo preživeli. Septembra ukinjamo tudi proizvodnjo namiznega programa, hkrati pa septembra, do zaključka investicije v novo G peč ustavljamo še proizvodnjo parfumske embalaže,« pojasnjuje Čas.

V steklarni so pričeli tudi z ukrepi za izboljšanje likvidnosti poslovanja. Izkoristili bodo tudi subvencije države po interventnem zakonu, ki so vezane na stroške dela (subvencije za čakanje, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje …), moratorij odplačil dolgoročnih kreditov, odlog plačila davka od dobička. Lastnik se je v celoti odpovedal lanskoletnemu dobičku. Intenzivno krčijo stroške in nenujne pogodbe z zunanjimi izvajalci, samo s tem nameravajo do konca leta privarčevati dva milijona evrov. »Znižati bomo morali tudi število zaposlenih, vezanih na namizni program, in sicer za 60 do začetka septembra. Močno se bomo potrudili, da bomo zniževali število zaposlenih na mehek način. Od 60 zaposlenih se jih bo do konca septembra 2020 upokojilo 10. upoštevali bomo tudi posebne okoliščine, npr. če sta zaposlena tako mož in žena, če je pri nas zaposlen starš samohranilec ipd. Vsi, ki nas bodo zapustili iz poslovnih razlogov, bodo prejeli odpravnine,« zatrjujejo v Steklarni Hastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus