Zveza slovenskih častnikov (ZSČ) je 4. septembra 2021 sklicala 29. razširjeno sejo Predsedstva ZSČ. Ta je potekala v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru. Seje so se udeležili predstavniki območnih združenj ZSČ – iz OZSČ Zagorje ob Savi sta se seje udeležila predsednik Jože Pirman in regijski koordinator Martin Šuštar.

Seja je potekala v dveh delih. Prvi del je bil slovesni del. Po prihodu prapora ZSČ, himni Republike Slovenije in nagovoru predsednika ZSČ dr. Alojza Štajnerja so podelili najvišja priznanja. Po nagovoru prejemnikov priznanj je sledil še nagovor svetovalca načelnika generalštaba Slovenske vojske Davida Humarja, poveljnika centra vojaških šol Petra Zakrajška in komandanta 72. brigade Slovenske vojske Boštjana Baša, ki so udeležence na kratko seznanili s stanjem v Slovenski vojski, njeno vizijo in razvojem v naslednjih letih.

Drugi del pa je bil delovni del seje. Pogovarjali so se o aktualnem stanju organizacije in delovanju ZSČ, pripravi na volitve organov ZSČ v letu 2022, izvedbi načrta sofinanciranja in o finančnem načrtu 2021 ter načrtih za leto 2022.

Martin Šuštar

Foto: OZSČ Zagorje ob Savi