Društvo generala Maistra za Zasavje je v sodelovanju z Zvezo društev General Maister 14. septembra v Galeriji Medija v Zagorju pripravilo predavanje o odlikovanjih, ki so jih prejeli Maistrovi borci. Predaval je direktor Narodnega muzeja Slovenije dr. Pavel Car, velik poznavalec vojaške zgodovine.

Predavatelj dr. Pavel Car se s proučevanjem zgodovine, odlikovanj in uniform vojakov ukvarja že od mladih let. Leta 2017 je izdal knjigo Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja (od 1757 do 1918). Udeležil se je tudi številnih ponazoritvenih bitk po vsej Evropi, med njimi leta 2015 ponazoritev bitke pri Waterlooju, kjer je leta 1815 padel Napoleon.

Predavatelj je poudaril, da so si Slovenci s svojim pogumom in sposobnostjo prislužili najvišja avstrijska odlikovanja in zasedli tudi najvišje položaje v avstrijski armadi. Predstavil je nekaj zgodb Slovencev – častnikov, podčastnikov in vojakov – ki so se izkazali v avstrijskih in pozneje v avstro-ogrskih armadah ter različna odlikovanja, ki so jih prejeli.

Vsa poglavitna avstrijska odlikovanja, od prvega Vojaškega reda Marije Terezije leta 1857, do zadnje medalje Karlovega četnega križca iz leta 1917, je predstavil s slikovnim gradivom. Zgodbe borcev so osvetlili dokumenti iz avstrijskega vojnega arhiva, dnevniki in časopisni članki, pa tudi bogato arhivsko in fotografsko gradivo, ki so ga dr. Carju predali številni muzeji in zasebne zbirke. Nekaj poslušalcev predavanja je imelo s seboj tudi lastne primerke odlikovanj svojih pradedov in ostalih sorodnikov, ki so se prav tako borili v bitkah in so prejeli kakšno izmed odličij.

V drugem delu predavanja je predavatelj predstavil tudi odlikovanja Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in pozneje Jugoslavije, s poudarkom na tistih, ki so bila podeljena borcem za severno mejo.

Člani Društva generala Maistra za Zasavje so v predavanju uživali. Po njihovih besedah je bilo predavanje zelo zanimivo in izvedeno na visoki strokovni ravni. Poslušalcem je obogatilo tudi zgodovinski spomin in znanje na odlikovanja in njihove življenjske zgodbe.

RP

Foto: Društvo generala Maistra za Zasavje