Občina Hrastnik je prejšnji teden na svoji spletni strani objavila dva javna razpisa – Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2022 ter Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2022.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2022 je Občina razpisala sredstva v višini 67.670 evrov. Na razpis se lahko prijavijo športna društva in zveze, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za športno koristen namen na področju športa ter zasebni športni delavci. Vsi morajo imeti sedež v občini Hrastnik. Rok za prijavo je 31. januar 2022.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2022 pa so razpisali sredstva v višini 30.810 evrov. Na razpis se lahko prijavijo dejavnosti, programi in projekti društev, klubov, združenj, nevladnih, neprofitnih organizacij oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih, tehničnih in drugih dejavnosti, ki so namenjena občanom Hrastnika. Rok za prijavo je 17. februar 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus