Na Občini Trbovlje se zavedajo, da se bo z razvojem gospodarstva in prihodom novih podjetij v Trbovlje v naslednjih letih povečala tudi potreba po novih bivalnih prostorih. Zaradi tega so izdelali idejno zasnovo za nov stanovanjski blok, ki ga nameravajo graditi na prostoru nekdanjega samskega doma.

Stanovanjski blok, ki bi nudil dom 36 družinam oziroma posameznikom, bodo postavili na Savinjski cesti.

Po trenutnih načrtih bi bila stanovanja različnih velikosti in bi tako ustrezala različnim potrebam stanovalcem. Največja stanovanja s terasami bi se nahajala v zgornjih nadstropjih stanovanjskega bloka. Z dvema etažama parkirnih mest pod zemljo bi poskrbeli tudi za primerna parkirišča. Okolico bloka bi odeli v zelene površine z nekaj otroškimi igrali in tako še dodatno poskrbeli za višjo kvaliteto bivanja.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje