Jutri se v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih začenja novo šolsko leto 2021/22. V Zasavju imamo osem osnovnih in tri srednje šole ter štiri vrtce. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljem in ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorili. Podatke iz Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik nam je poslala ravnateljica Polona Dolanc.

Prag Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik bo jutri prvič prestopilo 76 prvošolčkov. Vseh vpisanih otrok pa je 687. Skupno bodo imeli 35 oddelkov. Na matični šoli v Hrastniku bo 20 oddelkov, 3 kombinirani oddelki nižjega izobrazbenega standarda in en oddelek posebnega programa. Na Podružnični šoli Dol pa bo 11 oddelkov od 1. do 9. razreda.

Na šoli sta zaposlena 102 delavca. Med počitnicami so na šoli opravili nujna vzdrževalna dela, šolo osvežili z beljenjem posameznih prostorov in barvanjem vrat ter v učilnici zamenjali tla. V učilnici posebnega programa so uredili novo napeljavo vode, v učilnicah predmetne stopnje pa zamenjali posamezne radiatorje.

Sabina Bravec

Foto: arhiv Savus