Jutri se v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih začenja novo šolsko leto 2021/22. V Zasavju imamo osem osnovnih in tri srednje šole ter štiri vrtce. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljem in ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorili. Podatke iz Osnovne šole Tončke Čeč nam je poslala ravnateljica Katarina Pajer Povh.

Prag Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje bo jutri prvič prestopilo 48 prvošolčkov. Vseh vpisanih otrok je 410, od tega 386 na osnovnošolskem programu in 24 na prilagojenem osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Skupno bodo imeli 21 oddelkov, od tega 18 na osnovnošolskem in tri na prilagojenem osnovnošolskem programu.

Na šoli je trenutno zaposlenih 56 oseb. Med počitnicami so na šoli opravili nujna vzdrževalna dela, pobelili posamezne prostore in šolo generalno očistili.

Sabina Bravec

Foto: David Krajnc, arhiv Savus, osebni arhiv