Zasavski poslanec Primož Siter je na Ministrstvo za kulturo RS poslal poziv, da Kulturnemu društvu Svoboda Trbovlje, ki upravlja z Domom svobode, pomaga pri poravnavi dolga do podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. v višini 17.000 evrov. Pozval je tudi, da področje financiranja organizacij ljubiteljske kulture, ki so se v koronskem času zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti znašle v finančni stiski, tudi sistemsko reši in deležnike informira o izhodnih možnostih.

»Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, center ljubiteljske kulture v zasavski regiji, se je v času širjenja virusa znašlo v finančni krizi. Preživetje društvenih dejavnosti in vzdrževanje prireditvene infrastrukture v Domu svobode si društvo zagotavlja s tržno dejavnostjo, oddajo prostorov in vstopninami. Zaradi vladne prepovedi organizacije javnih prireditev in nezagotavljanja interventnih sredstev za ta del kulturnega sektorja, so bili prihodki društva v času virusa nični, redni stroški pa so se seštevali v dolg do trboveljskega komunalnega podjetja v višini 17.000 evrov.

O Domu svobode

V prostorih trboveljskega Doma svobode domujejo najbolj plodni ljubiteljski kulturni ustvarjalci v Trbovljah: mladinsko gledališče, izpostava Knjižnice Toneta Seliškarja, glasbeni skupini Hiša in Grable, gledališka dvorana pa služi kot podaljšek izobraževalnega prostora vsem trboveljskim osnovnim šolam in glasbeni šoli. Dom svobode se bliža praznovanju stote obletnice neprekinjenega dela.

Kulturno društvo Svoboda Trbovlje dolguje glavnino koronskega dolga trboveljskemu komunalnemu podjetju. Čeprav pogovori med društvom in vodstvom Komunale potekajo, društveni prošnji za odpis ali zmanjšanje dolga podjetje ni naklonjeno, zato članice in člani društva iščejo nove načine za preživetje kulturne dejavnosti in gradnje skupnosti. V Levici v času krize vztrajno ponavljamo, kako pomembno je preživetje kulturnega in izobraževalnega sektorja za preživetje celotne družbe in drugih gospodarskih panog, zato aktivisti zasavske Levice pozdravljamo trud kulturnikov in prihajamo Svobodi na pomoč.

Referendum #ZaVodo tudi #ZaSvobodo

Ob prihajajočem referendumu proti spremembam Zakona o vodah je Levica mesta v volilnih odborih, ki na voliščih sicer pripadajo članom političnim strank, odtopila članicam in članom KD Svoboda, da bodo ti z zasluženim honorarjem na referendumski dan lahko prispevali v fond za poplačilo dolga. Levica je Svobodi ponudila zasedbo vseh 22 mest, ki ji pripadajo v novem volilnem okraju Trbovlje-Hrastnik.

Pisna pobuda poslanca Primoža Siterja ministrstvu za kulturo

Zasavski poslanec Primož Siter je ministra za kulturo Vaska Simonitija pozval, da Kulturnemu društvu Svoboda Trbovlje zagotovi sredstva za poplačilo dolga, sorodne organizacije ljubiteljske kulture pa informira o načinih za zagotovitev sredstev za premagovanje finančnih krčev zaradi prepovedi opravljanja prireditvene dejavnosti. »V težavah se namreč ni znašla samo Svoboda,« razloži Siter. »Zato ministrstvo pozivam tudi, da se reševanja finančnih stisk organizacij ljubiteljske kulture loti sistemsko in o rešitvah tudi jasno obvesti javnost.«

Dom svoboda, ki se bliža 100-letnici svojega obstoja, je v tem času igral ključno vlogo v razvoju zasavske kulture in družbe. Njegova zgodba je tesno povezana z zgodovinskimi uspehi delavskih gibanj v Trbovljah, njena kulturna in izobraževalna dejavnost pa je v tem času vzgojila ključna imena zasavske kulture, ki žanjejo uspehe doma in po svetu. In najbolj pomembno, trenutna ekipa ustvarjalcev, ki s svojimi projekti domuje v Domu svobode je mlada, nadobudna in ima drzne načrte.

»V Levici ne bomo dovolili, da ta kulturni in družbeni kapital usahne zaradi neučinkovitih ukrepov trenutne vlade ali da je tako pomemben družbeni in kulturni projekt, kot je Dom svobode, odvisen od zbiranja prostovoljnih prispevkov občank in občanov. Z društvom bomo sodelovali, dokler državna ali lokalna oblast ne odgovorita na trenutni izziv ter Svobodi in drugim organizacijam ljubiteljske kulture ne ponudi krovne rešitve za izhod iz krize!« pojasni namero lokalnega odbora Levice njen koordinator in zasavski poslanec Primož Siter. »Sploh, ker je prireditveni sektor v koronakrizi potegnil najkrajšo, zasavska regija pa tudi«, so zapisali v stranki Levica.

Savus

Foto: arhiv Savus in Vukašin Sobot