Regionalna razvojna agencija Zasavje je 1. septembra 2021 na svoji spletni strani objavila prijavno dokumentacijo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/22 v okviru Regijske štipendijske sheme Zasavje, ki jo najdete na tej povezavi.

Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki želijo štipendirati vsaj enega dijaka in/ali študenta ter imajo sedež ali poslovno enoto v občinah Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi ali Litija ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Delodajalci se lahko na razpis prijavijo tudi v primeru, da še nimajo izbranega štipendista. Pridobijo lahko nepovratna sredstva v višini 50 odstotkov celotne štipendije ali 70, če gre za deficitaren poklic. Štipendisti sicer lahko hkrati prejemajo državno ali Zoisovo štipendijo ter sofinancirano kadrovsko štipendijo. Ne smejo pa hkrati prejemati sofinancirane kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice.

Oddaja vlog je možna od srede, 1. 9. 2021 dalje, razpis pa je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2022.

Sofinancirana sredstva delodajalcem za izplačilo kadrovskih štipendij v okviru RŠS Zasavje so zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 2021/2022.

Pogodba o sofinanciranju kadrovskih štipendij, ki jo skleneta delodajalec in RRA Zasavje, delodajalca zavezuje, da po koncu izobraževanja štipendista zaposli za najmanj eno leto.

Dodatne informacije na spletni strani RRA Zasavje – zavihek Regijska štipendijska shema Zasavje, na elektronskem naslovu info@rra-zasavje.si in na telefonski številki 070 685 773.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

PR objava