Naslednji teden bodo v Hrastniku končno pričeli z rekonstrukcijo podvoza na lokalni cesti na Dirmajerjev hrib. Naložba bo zahtevna, tudi zaradi tega, ker bodo morali do junija povsem zapreti cesto, ki vodi do naselja Cesta Hermana Debelaka. Vrednost naložbe znaša skoraj 650 tisoč evrov, 60 odstotkov bo prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 40 pa Občina Hrastnik. Pogodbeni izvajalec del je podjetje AGM Nemec.

Rekonstrukcija podvoza na lokalni cesti na Cesti Hermana Debelaka bo zajela razširitev sedanjega podvoza. S tem bodo omogočili prevoznost osebnim in intervencijskim vozilom. Poleg tega je predvidena tudi delna ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje. Z deli bodo pričeli še v februarju, predviden zaključek gradnje pa je v juniju 2020. Cesta bo v času med 17 in 22. februarjem zaprta od 7.30 do 11.30 in od 12.30 do 17.00 ure. Od 24. februarja 2020 do najkasneje 10. junija 2020 pa bo zaprta za ves promet. V času gradnje bo zagotovljena komunalna, zdravstvena, protipožarna in ostala potrebna oskrba, nujna za življenje občanov.

Naročnika del sta Občina Hrastnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,

Peš preko tirov

Ker bo v času gradnje podvoz zaprt za ves promet, bo peš prehajanje preko tirov omogočeno po označeni poti, ki bo potekala mimo večstanovanjskih objektov Cesta Hermana Debelaka 2, 3 in 4 navzdol po novo urejeni in utrjeni pešpoti do tirov. Prehod preko tirov bo označen, za varnost prehajanja bo v času, ko bo potekal železniški promet, poskrbljeno. Pešpot se bo nadaljevala po novo urejenih stopnicah do glavne ceste.

Intervencije

V primeru naravnih nesreč (požar, neurja, potres …) lahko občani uporabijo telefonsko številko 112 – Center za obveščanje, od koder bodo aktivirali potrebne enote za zaščito in reševanje. V območju »Dirmajerjevega hriba« bo parkirano manjše gasilsko vozilo z opremo za potrebe prve intervencije.

Zdravstvena oskrba

V času gradnje bo na Dirmajerjevem hribu pri večstanovanjskih objektih parkirano kombi vozilo, ki bo na voljo za nujne prevoze v primeru potrebe po nujni zdravstveni oskrbi občanov, ki si te pomoči ne morejo zagotoviti sami. Nujne primere bodo lahko javili na telefonsko številko 112 – Center za obveščanje.

Komunala, promet

V času gradnje bo stanovalci morali odnašati komunalne odpadke na zbirno mesto ob glavni cesti. V času gradnje bodo poskrbeli tudi za izvajanje zimske službe, tako, da bo na območju parkiran traktor, ki bo zagotavljal prevoznost ceste tudi v zimskih razmerah. Občani lahko v primeru potrebe pokličejo KSP Hrastnik.

Parkiranje

V času gradnje bo krajanom omogočeno parkiranje osebnih vozil na urejenem parkirišču za tovorna vozila, kjer pa je prostor omejen, zato bo mogoče parkirati maksimalno 20 vozil. Za potrebe parkiranja na tovornem parkirišču bodo lastnikom vozil izdale dovolilnice z registrskimi tablicami. Parkirišče bo odprto od 5. do 22. ure.

Pošta

Pošta Slovenije bo pošiljke dostavljala nemoteno, v primerih dostave večjih paketov bo Občina nudila pomoč z razpoložljivimi sredstvi.

Trgovska oskrba

V času izvajanja del bo za osnovno preskrbo z živili poskrbela premična trgovina Rimljanka v neposredni bližini podvoza vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.15 do 8.40 ure.

Kontakt

V času gradnje bodo za informacije na voljo uslužbenci občinske uprave na telefonski številki 03 56 54 353, ki bodo po najboljših močeh poskušali koordinirati aktivnosti in skrbeti za pravočasno in natančno obveščanje.

»Krajanke in krajane prosimo za sodelovanje in pomoč, hkrati pa se jim že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje. Samo vsi deležniki skupaj bomo s skupnimi močmi pripomogli k hitri in učinkoviti gradnji ter pravočasnem dokončanju te tako pomembne naložbe za naš kraj« pa sporoča župan Občine Hrastnik Marko Funkl.

Savus

Foto: arhiv občine Hrastnik