nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

O višjih cenah v Hrastniku

V Hrastniku so se v četrtek, 13. februarja na 10. redni seji sedanjega sklica zbrali člani Občinskega sveta Občine Hrastnik. Med drugim so sprejeli nekaj sprememb cen na posameznih področjih.

Svetniki so brez večje debate sprejeli spremembe dveh občinskih odlokov: o pokopališkem redu in kategorizaciji občinskih cest. Sprejeli so tudi sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik in cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik. Cene so povišali zaradi ocen, da bi vztrajanje pri sedanjih cenah povzročilo izgubo Vrtca. Cene pri mlajših so višje za okrog 3 odstotke, pri starejših otrocih pa za dobrih deset. Svetniki so sprejeli tudi pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Na seji so potrdili tudi nove cene storitev pomoči na domu za letošnje leto (izvaja jih Dom starejših Hrastnik) in storitev dodatnih nalog za leto 2020, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik. Nekaj debate so vzpodbudile novosti v pravilnikih za kmetijstvo. Kljub temu so svetniki z večino sprejeli spremembe pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik.

Za predstavnika lokalne skupnosti v svetu območje izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti so imenovali Melito Hribernik in Primoža Frajleta, izdali so pozitivno mnenje k imenovanju Draga Kopušarja za direktorja Doma starejših Hrastnik, določili so tudi merila za nadomestila volilnim organom za izvedbo nadomestnih volitev v svet KS Steklarna. V dodatni točki so sprejeli dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020. Dopolnjen načrt je vezan na nakup nekaterih rudniških zemljišč v višini 35.000 evrov.

Župan Marko Funkl je svetnike informiral še o nekaterih tekočih nalogah. Povedal je, da so s predstavniki Direkcije za ceste RS govorili o rešitvah za stalne skalne podore na cesti Hrastnik – Radeče v Podkraju. Dogovorili so se, da obe občini in Direkcija pripravijo idejno zasnovo za reševanje ceste po desnem bregu Save. Svetnik Vinko Žagar je spomnil župana, da je dve seji nazaj obljubil samostojno točko seje Občinskega sveta o problematiki Zdravstvenega doma Hrastnik in poudaril, da pričakuje zaradi številnih pripomb občanov čim prejšnjo obravnavo.

MP

Foto: Branko Klančar

Isti avtor