V torek, 21. septembra 2021, je Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v podjetniškem pospeševalniku Katapult pripravila zaključni dogodek Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT). Za občini Hrastnik in Trbovlje so skupno prejeli 14 milijonov evrov.

V uvodnem nagovoru so prisotne pozdravili generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na MGRT Grega Kordež, vodja službe za projektno sodelovanje RRA Posavje Nataša Šterban Bezjak, župan Občine Radeče Tomaž Režun in direktor RRA Zasavje Jani Medvešek. »Slišali smo posameznike, predstavnike podjetij in udeležence programa Podjetno v svet podjetništva. Slišali smo torej zgodbe, ki mimo uradnih številk prikazujejo, kako pomembno je območjem, ki so ostala nekoliko zadaj, nuditi konkretno razvojno podporo in spodbudo,« je povedal Medvešek in dodal, da je vodilo, da nobena regija ne bo ostala zadaj, tudi glavno vodilo Sklada za pravičen prehod (SPP). »Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, ki je zaslužna, da se mehanizem za pravičen prehod izvaja tudi v dveh slovenskih regijah, si prizadevamo, da bomo imeli kot ključni deležniki besedo tudi pri odločanju o sami razdelitvi sredstev SPP. Evropska komisarka za energijo Kadri Simson, ki je v ponedeljek, 20. septembra, obiskala Zasavje, je znova zagotovila, da bomo o projektih odločali ljudje v regiji. Ključno je namreč, da se pri razvoju regije v prihodnosti zagotovi, da se upoštevajo mnenja in potrebe ljudi,« je še poudaril Medvešek.

Andreja Jenko z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavila rezultate programa. Podjetja iz Hrastnika in Trbovelj so v sedemletnem obdobju znotraj Ukrepa 1 pridobila kar 6.948.509,14 evrov sredstev. Med novonastalimi podjetji je bil najbolj priljubljen razpis Slovenskega podjetniškega sklada Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah (P2R), v okviru katerega je bilo podprtih kar 23 projektov. Največ sredstev pa je bilo podeljenih v okviru razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, saj so podjetja  iz Hrastnika in Trbovelj pridobila kar 3.789.740,44 evrov.

V program HRT spadajo tudi drugi ukrepi, ki so se izvajali pod okriljem drugih institucij, kot so Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava Republike Slovenije, MGRT, MDDSZ in MZI. Znotraj teh ukrepov so podjetja in organizacije iz Hrastnika in Trbovelj pridobili še dodatnih 7.401.018,50 evrov sredstev.

Sledila je predstavitev primerov dobrih praks. Andrej Orožen iz podjetja Dewesoft je udeležencem predstavil, kako so v podjetju porabili pridobljena sredstva in kaj jim je razpis prinesel. Sledile so še predstavitve programa Podjetno v svet podjetništva (PVSP), ki je bil prav tako del programa HRT in v Zasavju dosega 72,5 % uspešnost po številu zaposlitev in samozaposlitev udeležencev. V sklopu PVSP pa so se predstavili Kaja Čop iz podjetja KAOS, Deja Hauptman, ki ustvarja ročno izdelane keramične izdelke pod imenom Fina glina, ter Vanja Rainer iz podjetja 4kids and us.

Za problemsko območje HRT so sprejeli tudi ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Na območju občin Hrastnik in Trbovlje so bile v okviru razpisa pod okriljem LAS Zasavje odobrene štiri operacije v skupni vrednosti 228.248,94 evrov. Direktor ZD Radeče Franci Čeč pa je predstavil še primer dobre prakse s področja CLLD – Zdravstveni dom Radeče.

S programom HRT so začeli leta 2013, ko so aktivnosti potekale še pod okriljem Regionalnega centra za razvoj (RCR). Leta 2016 je izvajanje Programa spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo prevzela Regionalna razvojna agencija Zasavje. Program se je izvajal do konca lanskega leta.

Savus

Foto: RRA Zasavje