17 mladih srednješolcev in osnovnošolcev ter njihovih mentorjev se je med 9. in 11. septembrom udeležilo poletne šole v Strunjanu, ki jo je pripravil Inštitut za afriške študije kot del projekta Gegl – Global Education Goes Local oziroma, kot so zapisali v SŠ Zagorje, globalno lokalno učenje. Med udeleženci poletnega tabora je bilo tudi pet zagorskih srednješolcev.

V prijetnem okolju, obsijanem s soncem in z vonjem po morju, so v prvem delu udeleženci spoznavali, kaj pomeni trajnostni razvoj in kateri so cilji trajnostnega razvoja, ki naj bi jih uresničili do leta 2030. V drugem delu pa so sami iskali načine, kako predstaviti cilje svojim vrstnikom in odraslim. Ugotovili so, da je za rešitev kateregakoli problema pomembna akcija oz. premik iz cone udobja v aktivizem, ki pa naj ne bo le podpis peticije na računalniku.

»Vzdušje, ki je vladalo med mladimi, je dokaz, da mladinski aktivizem še ni povsem zamrl, ampak ga lahko  s primernimi oziroma njim všečnimi metodami obudimo,« je zapisala Zdenka Resnik iz SŠ Zagorje.

ZR

Foto: arhiv SŠ Zagorje