Prenova Kolodvorske ceste v Zagorju poleg sprva načrtovanih obsežnih del, ki obsegajo menjavo voziščne površine, robnikov ter hodnikov za pešce, ureditev javne razsvetljave, avtobusnih postajališč in parkirišč, vključuje še eno dodatno pridobitev.

Promet na Kolodvorski cesti bo namreč kmalu preurejen tako, da bo dostop do zagorske železniške varnejši. Direkcija RS za infrastrukturo bo tako predvidoma že konec maja 2019 na zagorski vpadnici postavila semaforizirano krožišče z odcepom za železniško postajo.

V pripravi sta še dve večji naložbi v cestno infrastrukturo zagorske občine. Pristojne državne službe v sodelovanju z zagorsko občino urejajo potrebno dokumentacijo za postavitev krožišča na glavni cesti Zagorje – most čez Savo ter vstopnega in izstopnega krožišča za Kisovec.

Na drugem koncu Zagorske doline pa naj bi država na pobudo občine uredila dolgo pričakovani prehod za pešce na Mlinšah. Direkcija za infrastrukturo je že izdala odločitev glede tega, rok za zaključek del je jesen 2019.

Savus

Foto: Jakob Smolič