V zadnjih letih je Občina Trbovlje področju šolstva v Trbovljah namenila posebno pozornost.

Zaradi želje po ureditvi primernega, sodobno urejenega učnega okolja, so OŠ Ivana Cankarja Trbovlje energetsko sanirali, uredili dotrajano športno igrišče in prenovili dvorišče šole. Nanj so umestili urbane vrtičke in čebelnjak, dvorišče pa tlakovali s fotoaktivnimi tlakovci.

Na OŠ Tončke Čeč so obnovili šolsko dvorišče in uredili učilnico na prostem. Sodobnim učnim pristopom so se z ureditvijo kinestetične učilnice pridružili tudi na podružnični šoli Alojza Hohkrauta.

Z vidika varnosti pa so uredili varno šolsko pot od Mercatorja do Zavarovalnice Triglav. Da lahko otroci varneje prečkajo križišče, so rekonstruirali križišče pri OŠ Trbovlje. Zaradi povečanja varnosti šolarjev pa so v okolici OŠ Tončke Čeč zarisali še talne označbe, ki nakazujejo in opozarjajo na pešce.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje