Občina Hrastnik je s strani Vlade RS za projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save, ki je v celoti vreden 2,8 milijona evrov, prejela 1,5 milijona kohezijskih sredstev.

Občina Hrastnik bo z izgradnjo kanalizacije poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 metrov kanalizacije in dveh črpališč. In sicer izgradnja kanalizacije Hrastnik center (3343 metrov gravitacijske kanalizacije), izgradnja kanalizacije v naselju Pot na Kal (897 metrov gravitacijske kanalizacije) in v Prapretnem (610 metrov gravitacijske, 263 metrov tlačne kanalizacije in dve fekalni črpališči).

Boljšega čiščenja odpadne vode bo tako deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega okolja. Z naložbo bodo omogočili tudi zmanjšanje izpustov škodljivih snovi v vodo.

Za izvedbo projekta je Občina Hrastnik na državnem portalu objavila javno naročilo. Rok za predložitev ponudb je 19. oktober 2021 do 10. ure.

Savus

Foto: Občina Hrastnik