V Hrastniku je Občina poslala obvestilo vsem, ki imajo svoje vrtičke na področju Leše. Tam bodo namreč gradili nov dom starejših. Zaradi gradnje in uporabe novega doma starejših bo družba RTH d.o.o. v likvidaciji na tem območju v pomladanskih mesecih  pričela z rekonstrukcijo ceste na Lešo.

»V zvezi z navedenim vse uporabnike zemljišč z območja Leše obveščamo, da bo uporaba zemljišč na območju, kjer se nahaja osrednji plato, mogoča predvidoma do meseca septembra 2022, uporaba zemljišč ob cesti na Lešo pa v sadilni sezoni 2022 ne bo več mogoča. Iz grafike je razvidno območje, kjer bo odstranitev vrtičkov izvedena že v prvi fazi urejanja tega območja,« so obvestili vrtičkarje z Občine Hrastnik.

Zainteresiranim vrtičkarjem s tega območja bodo v največji možni meri poskušali omogo

čiti uporabo drugih lokacij za vrtičkarstvo na območju občine. Za takojšnjo uporabo so na razpolago lokacije na Dolu in Brnici, tekom leta pa bodo uredili novo vrtičkarsko cono, ki bo prvenstveno namenjena za selitev vrtičkarjev z območja Leše.

Zaradi pridobivanja čim bolj točnega števila vrtičkarjev z območja Leše Občina poziva vse, ki imajo urejene vrtove in jih želijo imeti tudi na nadomestni lokaciji oz. novi vrtičkarski coni, ko bo le ta urejena, da do konca marca 2022 pisno posreduje njihove kontaktne podatke na naslov Občine.

Savus

Foto: Občina Hrastnik