V ponedeljek se bodo »odprla« tudi vrata zasavskih vrtcev. Kako so se v njih pripravili na sprejem otrok in kaj vse so zanje pripravili, smo vprašali ravnateljice vrtcev Majo Petan Majcen (Hrastnik), Dašo Bokal (Trbovlje) in Darjo Rakovič (Zagorje ob Savi).

Vrtec Hrastnik

Kako ste se v vaši ustanovi pripravili na delo v spremenjenih razmerah?

Maja Petan Majcen: V mislih smo se pripravljali ves čas, zelo intenzivno pa od ponedeljka, 11. maja 2020, ko smo delavce s čakanja na delo doma pozvali nazaj na delo. V minulih dneh smo ob upoštevanju vseh navodil NIJZ ustrezno pripravili prostore, razkužili sredstva, na podlagi prijav staršev na novo oblikovali oddelke. Pripravljena so zaščitna sredstva, delavci so seznanjeni s protokolom. S slednjim smo preko spletne strani vrtca obvestili tudi starše in širšo javnost.

Imate dovolj prostora, imate dovolj kadra?

MPM: Ob prehodnih prijavah otrok in prerazporeditvijo le-teh in kadra, trenutno lahko zagotavljamo prostor za vse tiste, ki so izrazili potrebe po varstvu. Ob upoštevanju najmanjšega določenega števila otrok za poslovni čas vrtca s strani ustanovitelja smo ob kadrovskih prerazporeditvah prilagodili poslovni čas nekaterih enot in na ta način zadostili priporočilom NIJZ ter zagotovili ustrezne pogoje.

Kako boste organizirali varstvo? Katere enote bodo delale in koliko otrok boste sprejeli?

MPM: Varstvo za 125 prijavljenih otrok bo organizirano na treh lokacijskih enotah: Dolinca, Sonček in Lučka. Zaprta bo le enota na šoli. Otroci s te enote bodo trenutno uporabljali prostore na enoti Dolinca.

Kako ste kot ustanova, zaposleni, preživeli čas karantene?

MPM: V vrtcu smo poskrbeli za nujna vzdrževalna dela,  odpravo nekaterih pomanjkljivosti. Kako so preživeli sodelavci? Težko govorim v njihovem imenu. Sama sem bila ves čas epidemije prisotna na delovnem mestu, ker dela na daljavo ni bilo mogoče vzpostaviti. Proste trenutke sem preživljala s svojimi domačimi, ob vsakdanjih opravilih, sprehodih v naravi, branju knjige. Delavci, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke, so bili najbrž polno zaposleni z igro, s poukom na daljavo, z življenjem v krogu družine? Predpostavljam, da so/smo si tudi vsi drugi lahko v tem času vzeli več časa za zadeve, ki jih morda v običajnih okoliščinah nehote potiskamo na stranski tir. Morda je bil to tudi čas samozavedanja o prioritetah življenja, ker nas je prisilil, da se ustavimo in razmišljamo.

Vrtec Trbovlje

Kako ste se v vaši ustanovi pripravili na delo v spremenjenih razmerah?

Daša Bokal: V našem vrtcu je bilo zadnji teden zelo živahno – pisali smo protokole, zbirali števila prisotnih otrok, čistili igralnice, razkuževali, urejali igralnice, pripravljali garderobe, obveščali starše, zaposlene, medije … Menim, da smo na prihod otrok zelo dobro pripravljeni in jih že komaj čakamo.

Imate dovolj prostora, imate dovolj kadra?

DB: Otroke smo razporedili v 25 oddelkov. Prostora imamo dovolj, kadra ravno prav, saj je nekaj zaposlenih v rizični skupini in se v službo še ne bodo vrnili.

Kako boste organizirali varstvo? Katere enote bodo delale in koliko otrok boste sprejeli?

DB: Otroci se vračajo v svoje enote, saj bomo imeli odprte prav vse. Vrača se 233 otrok, 57 starih od enega do dveh let in 176 otrok starih med 3 in 6 let. Vsakega posebej se zelo veselimo. Delo bomo organizirali glede na smernice, ki nam jih je posredoval NIJZ in Zavod za šolstvo. Spremenjeni bodo predvsem prihodi in odhodi otrok, še večji poudarek pa bomo dali higieni, razkuževanju igrač, …

Kako ste kot ustanova, zaposleni, preživeli čas karantene?

DB: Med časom karantene je bilo v vseh enotah zelo žalostno, saj ni bilo slišati otroškega živ žava. Drugače pa smo ves ta čas skrbeli za naše enote, jih redno zračili, urejali okolico, računovodska služba je skrbela za nujne stvari, svetovalna služba za stike strokovnih delavcev s starši,  naše prostovoljke so varovale otroke in šivale maske … Meni kot ravnateljici niti malo ni bilo dolgčas za usklajevanje vsega.

Vrtec Zagorje

Kako ste se v vaši ustanovi pripravili na delo v spremenjenih razmerah? Darja Rakovič: Priprave na odprtje so intenzivneje potekale v tem tednu. Na podlagi uradnih obvestil in priporočil smo se na sestankih kolegija preko spleta dogovorili in v nadaljevanju pripravili ter preko aplikacije WEB Vrtec poslali obvestila, informacije in protokole ravnanj staršem ter navodila in gradiva sodelavcem. Pomembnejše informacije in dokumente smo sproti objavljali tudi na spletni strani vrtca.

Imate dovolj prostora, imate dovolj kadra?

DR: Tako prostora kot kadra je dovolj.

Kako boste organizirali varstvo? Katere enote bodo delale in koliko otrok boste sprejeli?

DR: Varstvo bo potekalo v skladu s Priporočili za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer. Odprte bodo vse enote vrtca (tudi oddelki v podružničnih šolah). Poslovalni čas je enak kot med letom.

Kako ste kot ustanova, zaposleni, preživeli čas karantene?

DR: Večina zaposlenih je čas preživljala doma. Nekateri smo delali (večina na daljavo in toliko, kot je bilo nujno potrebno). Veseli me, da so strokovni sodelavci v času zaprtja vrtcev poskrbeli za objave prispevkov vseh oddelkov na spletni strani vrtca, da je bila za starše otrok s posebnimi potrebami vzpostavljena spletna stran, da so na daljavo potekale aktivnosti v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ in da je tehnično osebje z veliko mero pripravljenosti postorilo najnujnejše.

MP

Foto: arhiv Savus