Regionalna razvojna agencija Zasavje je v torek, 31. avgusta, pripravila delovno srečanje članov in članic Regijske razvojne mreže Zasavje. Na srečanju so oblikovali delovno skupino in spregovorili o prioritetah razvoja regije.

V skupinah so opredelili področja in programe, ki jih je po mnenju članov potrebno prednostno obravnavati ter ustrezno podpreti za učinkovito uresničevanje oziroma zasledovanje vizije razvoja zasavske regije v novem programskem obdobju 2021–2027.

Začrtali so vključujoč in kontinuiran delovni proces s poudarkom na vsebinah, programih, projektih in aktivnostih.

Na srečanju so sodelovali Delavski dom Trbovlje, Turistično Društvo Trbovlje, Regionalni tehnološki center Zasavje, Srce Slovenije / The Heart of Slovenia, NVO Consulta si, Mladinski center Hrastnik, Gospodarska zbornica Slovenije –  Zasavje, IC Geoss, VDC Zasavje, Zasavska ljudska univerza in ZRSZ – območna služba Trbovlje.

Savus

Foto: Branko Klančar