Danes, v ponedeljek, 11. januarja, so v VDC Zagorje spet odprli program socialne vključenosti v dnevni enoti Zagorje. V enoti Zagorje je poskrbljeno za vsa nujna varstva za tiste, ki ga potrebujejo zaradi služb svojcev ali pa je socialna izolacija uporabniku občutno poslabšala duševno zdravje. V četrtek, 7. januarja, pa so v VDC Zagorje pričeli s cepljenji proti koronavirusu.

Cepljenje

S prvim odmerkom so bili cepljeni stanovalci (vseh 26, z izjemo enega, ker svojec ni dal soglasja) in vsi zaposleni, ki so povezani z delovanjem enot bivanja (z izjemo ene, ki je virus pred kratkim prebolela). »Hvaležni smo vsem zaposlenim v enotah bivanja, stanovalcem in svojcem za zaupanjem, da so se odločili za cepljenje, kar bo omogočilo vsem skupaj hitrejšo vrnitev v težko pričakovani normalni vsakdan,« pravi direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun.

»Zavedamo se, da je marsikdo s privolitvijo v cepljenje postavil družbeno, skupno dobro tudi pred določena lastna prepričanja, strahove. A kdo drug, če ne mi, delujoči na področju ranljivih skupin prebivalstva – socialnega varstva, zdravstva, bo šel v “prve vrste”, saj so ravno naši uporabniki eni izmed najbolj ogroženih skupin prebivalstva in zaradi Covid-19 ukrepov močno prizadeti. Kljub prvemu cepljenju pa moramo biti še naprej vsi izredno previdni, upoštevati vse dosedanje varnostne ukrepe, saj šele prvi teden po drugem cepljenju, ki bo predvidoma čez tri tedne, dosežemo vsaj 95% zaščito. Po prvem cepljenju je takšna zaščita med 40 in 50%,« je še povedala Režunova.

Cepljenje za vse uporabnike in zaposlene

Za uporabnike dnevnih enot VDC in ostale zaposlene zaenkrat nimajo nobenega zagotovila, kdaj bo prišlo cepivo, zato svojcem svetujejo, da poizkusijo čim prejšnje cepljenje urejati preko svojih izbranih zdravnikov kot rizične osebe. Še naprej pa si bodo močno prizadevali, da bi tudi uporabniki dnevnih enot in zaposleni kar najhitreje prišli na vrsto. Pristojne opozarjajo na nujno potrebno uvrstitev na prioritetno listo cepljenja. Utemeljeni razlogi za to so:

  1. zdravstvena ranljivost večine uporabnikov,
  2. vedno več uporabnikov potrebuje nujna varstva v dnevnih enotah, kjer je visoko število ljudi koncentriranih skupaj, kar pomeni veliko stikov in hitro širjenje okužbe, ko se ta enkrat pojavi, saj marsikateri uporabnik ne zmore nositi maske, ne moremo preprečiti bližnjih stikov, objemanja in spoštovanja vseh predpisanih ukrepov,
  3. veliko je neposrednega fizičnega stika med zaposlenimi in uporabniki (hranjenje, nega, transferji),
  4. v primeru hospitalizacije uporabniki tudi v bolnici zahtevajo več kadra kot ga ostala populacija,
  5. dodatno bo precepljenost v VDC-jih prispevala k zniževanju števila tveganih izidov, hospitalizacij, prihranku v proračunu na veči postavkah,h
  6. ker bo precepljenost zagotovila možnost za normalizacijo stanja in odpiranje ter normalno delovanje enot, se bo s tem preprečilo negativne učinke izolacije in neaktivnosti ljudi, dodatno poslabšanje duševnega zdravja uporabnikov, ki je ponekod že kritično.

Odprt program socialne vključenosti

Glede na usmeritve MDDSZ z naslednjim tednom, v ponedeljek, 11. 1. 2021 odpirajo program socialne vključenosti v dnevni enoti Zagorje. Še naprej bo v enoti Zagorje poskrbljeno za vsa nujna varstva za tiste, ki ga potrebujejo zaradi služb svojcev ali pa je socialna izolacija uporabniku občutno poslabšala duševno zdravje. Vsi ostali uporabniki dnevne enote Zagorje bodo še naprej deležni rednih telefonskih klicev, prilagojenih storitev na daljavo in obiskov mentorjev za pogovore, sprehode. Popolno odprtje dnevne enote Zagorje predvidevajo, ko se epidemiološka slika izboljša in ko pride do precepljenosti stanovalcev, ki bivajo v istem objektu in zanje sedaj ne morejo ločiti čistih in nečistih poti. Poleg tega imajo v prostorih delavnic pripravljeno sivo in rdečo cono v primeru potreb pri stanovalcih.

Odprta dnevna enota v Litiji

V ponedeljek, 11. januarja, odpirajo tudi dnevno enoto VDC v Litiji, v kateri imajo dovolj varnega prostora in v njej nimajo hkrati tudi enote bivanja, tako da ni dodatne nevarnosti za okužbe stanovalcev s strani uporabnikov, ki prihajajo dnevno v VDC.

Savus

Foto: arhiv VDC