Občina Trbovlje je upravičena do nepovratnih sredstev v višini skoraj 500.000 evrov za operacijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje. Skoraj 400.000 evrov sredstev  bo Občina Trbovlje prejela s strani Evropske unije, nekaj manj kot 100.000 evrov pa državnih sredstev. Celotna vrednost investicije sicer znaša dobrih 860.000 evrov.

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save v Občini Trbovlje bo v Trbovljah zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo. Ta se zaključuje na čistilni napravi z ustrezno stopnjo čiščenja, ki je skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z namenom zmanjšanja vplivov na okolje.

»Trbovlje tako delajo korak k čistejši naravi. Izgradnja kanalizacije bo prispevala k zmanjševanju emisij v vode, h kakovostnejšemu okolju v občini Trbovlje ter bo pomembno prispevala k skoraj 100 % priključenosti območja z več kot 2000 PE na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma kanalizacijo,« so zadovoljni na Občini Trbovlje.

V Trbovljah je potrjen že tretji od skupno štirih EU projektov v sklopu uredbe za razvoj regij. V preteklem letu sta bila potrjena že projekta izgradnje Zasavskega podjetniškega inkubatorja in Infrastrukturne posodobitve obrtno industrijske cone Nasipi.

Savus

Foto: Branko Klančar