Direktor Komunale Trbovlje Milan Žnidaršič je zadovoljen s poslovanjem podjetja v letu, ki se izteka. S tržnimi dejavnostmi Komunala Trbovlje dosega celo takšen dobiček, da si bodo lahko v letu 2020 privoščili naložbo v višini milijon evrov v obnovo postrojenja v Toplarni Polaj.

Kako ste v Komunali Trbovlje zadovoljni z letom 2019?

Zaključili ga bomo tako, kot smo planirali. Na vseh javnih službah bomo poslovali na pozitivni ničli. S tržnimi dejavnostmi, ki jih predstavljajo dopolnilne dejavnosti, gradbeništvo in proizvodnja elektrike, pa bomo ustvarili planiran dobiček okoli 300 tisoč evrov.

Kaj pa pričakujete od leta 2020?

Za leto 2020 imamo gospodarski načrt pripravljen, nadzorni svet ga je že potrdil, 18. decembra bo o njem odločal še občinski svet, ko je istočasno skupščina podjetja. Poleg opravljanja javnih gospodarskih služb, torej vodovoda, čiščenja, kanalizacije, toplotne energije, bomo še naprej razvijali tržne dejavnosti, ki komunalo kapitalsko krepijo in ji dajejo tudi večjo možnost razvijanja javnih gospodarski služb. S krepitvijo tržnih dejavnosti na eni strani razbremenjujemo te službe, po drugi pa pridobivamo kapital, ki se tako ali drugače prelije nazaj v sistem.

Katere so najbolj pomembne dopolnilne dejavnosti?

Dopolnilne dejavnosti so predvsem gradbeništvo, vzdrževanje in obnova cest in zelenic, proizvodnja elektrike, prevozništvo. Gospodarski načrt za leto 2020 predvideva prihodke Komunale v višini slabih 12 milijonov evrov. Približno 60 odstotkov prihodkov ustvarimo z javnimi gospodarskimi službami, 40 pa z dopolnilnimi dejavnostmi.

Boste v prihodnjem letu izpeljali kakšno večjo naložbo?

Čaka nas eden večjih investicijskih projektov, to je obnova kogeneracijske enote v Toplarni Polaj. Kogeneracijski enoti 2 bo 31. januarja potekel status v podporni shemi. Zato smo se prijavili za podaljšanje oziroma obnovo. Dobili smo zeleno luč Agencije za energijo. Trenutno poteka javni razpis za obnovo naprave, vrednost investicije bo približno milijon evrov. Od februarja do septembra bo potekala obnova, potem jo bomo vključili nazaj v sistem. Izpad ne bo predstavljal večje obremenitve ali manjka prihodkov za Komunalo. Preskrba prebivalcev s toplotno energijo bo nemotena.

V Toplarni Polaj imamo še drugo investicijo. Uredili bomo tako imenovane hranilnike, kjer bo možna še večja izraba toplotne energije. V času, ko ni odjema na mreži, bomo toploto hranili v hranilnike in zjutraj, ko se odprejo vsi radiatorji, v sistem spustili shranjeno toploto, ki smo do zdaj morali proizvajati s kotli. To bo bolj ekonomična proizvodnja.

Kako boste zagotovili sredstva?

Sredstva so lastna, predvsem amortizacija, neizkoriščena amortizacija preteklih let, ker smo za te investicije rezervirali sredstva. V gospodarskem načrtu pa imamo še nabavo novega manjšega bagra in poltovornjaka. Gradbeno dejavnost želimo širiti, zato moramo posodobiti strojni park.

Ste letos tudi vlagali?

V letu 2019 smo izpeljali nabavo novega smetarskega vozila, ki je sodobno in ekološko bolj sprejemljivo. Gre za tako imenovano Norbo s kapaciteto 12 ton prevoza komunalnih odpadkov. Nabavili smo še dve servisni električni vozili za enoto kanalizacije in toplarno.

Kako se na poslovanju in delu Komunale Trbovlje odražajo težave Ceroza?

Ceroz kot tak na poslovanje Komunale Trbovlje nima vpliva, ker mi opravljamo javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Ceroz jih predeluje in deponira. Mi smo v bistvu samo dispečerji. Višji račun, ki ga dobimo od Ceroza, samo razdelimo med Trboveljčane. Sedanja višja cena za predelavo in odlaganje komunalnih odpadkov ima svoj vzrok v tem, da so bile cene v preteklosti prenizka. Danes, če gledamo v širšem slovenskem prostoru, so zaradi preteklih grehov precenjene. Vendar računam, da se bodo stari grehi pokrili in bo prišlo spet do normalnih cen.

Tekst in foto: Marko Planinc