Včeraj, 11. februarja, so v Kristalni palači v Ljubljani pripravili zaključno konferenco Zlati kamen, kjer so podelili tudi istoimenske nagrade in plakete. Med prejemnicami je tudi Občina Trbovlje, ki je dobila plaketo Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino v regiji osrednja in jugovzhodna Slovenija.

»Trbovlje so prepoznali kot občino, ki na pogorišču starega gospodarstva razvija podjetništvo, rudarsko dediščino pa razume kot temeljni del identitete kraja in jo interpretira kot tehnološko naprednost. Vse to Trbovlje uvršča med sodobna mesta z jasno vizijo prihodnjega razvoja,« so o razlogu za prejem plakete zapisali na občini.

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Rdeča nit letošnjega izvora je bila usmerjenost v prihodnost oziroma kako daleč so občine pri vključevanju sodobnih tehnoloških rešitev v svoj razvoj ter kako trajnostno in vzdržno je ta razvoj obarvan.

Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij. Podjetje SBR skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujemo s Strokovnim svetom Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.

Plaketo je včeraj na konferenci prevzela podžupanja Trbovelj Maja Krajnik, ki se je ob tem zahvalila in izpostavila pomen povezovanja rudarske zgodovine in novih tehnologij z digitalizacijo. »Plaketa je lep dokaz dobrega in vzajemnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij z lokalno skupnostjo,« še dodajajo na občini.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje