Občina Trbovlje je objavila javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma.

Na javni poziv se lahko prijavijo občani Občine Trbovlje, starejši od 70 let, osebe, ki bivajo same oziroma v širši družini, vendar so njihovi sorodniki zaradi službenih obveznosti ali drugih obveznosti neodložljive zdravstvene narave odsotni. Za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma pa se lahko prijavijo tudi osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, slepe in slabovidne osebe, invalidi, gluhe in naglušne osebe oziroma osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi sorodniki.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 evrov na mesec za obdobje, določeno v pogodbi.

Javni poziv bo objavljen do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev na spletni strani Občine Trbovlje v zavihku Obvestila in objave oziroma na tej povezavi.

Savus

Foto: arhiv Savus