Člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik so se 22. oktobra 2021 udeležili vojaško strokovne ekskurzije v Domžale. Ekskurzija je bila namenjena obisku sorodne častniške organizacije iz Domžal in seznanitvi z dogodki med osamosvojitveno vojno na tem območju. Gostitelj – OZSČ Domžale – je pripravil izjemen program obiska in zagotovil odlične sogovornike. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 15 članov hrastniškega združenja, ki so bili nad sprejemom v Domžalah zelo navdušeni.

Po prihodu v Domžale jih je sprejel in pozdravil Milan Narat, predsednik OZSČ Domžale, ki je zaradi odsotnosti podžupana Domžal na kratko predstavil kraj. O vojnih dogajanjih v Domžalah sta jih seznanila Bojan Končan in Milan Narat. Po uvodni predstavitvi so obiskali Slamnikarski muzej.

Nato so se odpravili v občino Trzin. Tam jim je dobrodošlico zaželel župan Peter Ložar. Ogledali so si lokacijo bitke v Trzinu na mostu čez Pšato, kjer so teritorialci in občani z barikado zaustavili oklepne transporterje na poti proti letališču Brnik. V bližini tega mostu je tudi spomenik Edvardu Peperku, v tej bitki padlemu pripadniku TO. Ogledali so si tudi lokacijo, kjer je potekal helikopterski desant niških specialcev JLA. V kulturnem domu so si ogledali še film, ki jim je obudil spomin na dogajanje junija 1991.

Od tu so se odpeljali do Kulturnega doma v Mengšu, kjer jih je sprejel podžupan občine Mengeš Bogo Ropotar. S svojim obiskom jih je presenetil tudi generalni sekretar OZSČ brigadir Martin Jugovec. Srečali pa so se tudi z dvema članoma častne čete OZSČ Domžale v slavnostni opremi.  Izkoristili so priložnost ter naredili skupno fotografijo pri spominskem obeležju. Stotnik Marko Trampuž jim je kasneje predstavil še muzej ZVVS, kjer so si ogledali razstavljene eksponate.

Po ogledu muzeja so se znova zbrali v Kulturnem domu, kjer so jih gostitelji pogostili s kruhom in soljo ter okusnimi flancati. Izmenjali so si priložnostna darila ter se gostiteljem zahvalili za gostoljubje in predstavitev dogajanj v času osamosvojitvene vojne na tem območju.

Pot jih je je vodila tudi v Moste, kjer so si, ob razlagi višjega vodnika Branka Žebovca, ogledali lokacijo, kjer je bil zaustavljen in zažgan tank JLA.

Z vsem kar so doživeli na tej strokovni ekskurziji so bili izjemno zadovoljni. Zahvaljujemo se gostiteljem – OZSČ Domžale – in vsem ostalim sodelujočim iz za njihov čas in pripravljenost, da so jim predstavili dogodke izpred tridesetih let.

Zdenko Ladiha

Foto: Maks Rak