Včeraj so se trboveljski svetniki zbrali na deveti redni seji občinskega sveta. Beseda je med drugim tekla o delovanju nekaterih javnih zavodov v občini, podražitvi oskrbe na domu in združevanju Zavoda za šport Trbovlje in Mladinskega centra Trbovlje.

Na sejo so bili povabljeni predstavniki lokalnih skupnosti v svetih državnih zavodov. Delovanje Sveta Zavoda CSD Trbovlje je predstavila Nasta Doberlet Bučalič, delovanje Sveta Zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje Lea Hlebec, delovanje Sveta Zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje pa Milan Žnidaršič. Omenjeni so predstavili delovanje zavodov v preteklem letu in načrte za leto 2020. Doberlet Bučalič je pohvalila pilotno uvedbo informacijskega sistema Krpan in interventno službo Zasavje. Hlebec je izpostavila pomanjkanje kadra in načrte za dodatno usposabljanje in izobraževanje zdravstvene stroke. Povedala je, da bodo začeli z izgradnjo dodatnih kapacitet čez cesto DUFS. V letu 2020 so zaključili nekatere sanacijske projekte, kot so energetska sanacija, prenova požarnega sistema in nekaterih prostorov. Prenavljali so tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje. Žnidaršič se je dotaknil tudi sporne odločitve Urada RS za nadzor proračuna, po kateri naj bi SBT vrnila 190 tisoč evrov sanacijskih sredstev.

V tretji točki dnevnega reda je beseda tekla o projektih infrastrukturne posodobitve OIC Nasipi in vzpostavljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Oba bodo izvajali med letoma 2020 in 2022.

Ugotovitve glede javne razsvetljave v občini je predstavil Marko Bizjak iz podjetja Javna razsvetljava Ljubljana. Med drugim je povedal, da v letu 2020 predvidevajo izgradnjo dodatne javne razsvetljave na Gimnazijski cesti, v Kleku in namestitev novih solarnih svetilk v Čečah.

Najdlje so se svetniki zadržali pri predlogu o pripojitvi Zavoda za šport Trbovlje k javnemu zavodu Mladinski center Trbovlje in predlogu o ustanovitvi Zavoda za mladino in šport Trbovlje. »Cilj je združitev dveh zavodov z izkušnjami,« je dejala podžupanja Trbovelj Maja Krajnik, »vidimo večjo fleksibilnost novega zavoda, ki izhaja iz večjega spektra možnosti in fleksibilnost kadrovske strukture.« Dodala je, da bi združitev omogočila izvedbo večjih dogodkov z manj stroški in posledično večje število dogodkov. Svetnici Sara Sotlar in Alenka Forte sta izrazili skrb, da bi ob združitvi dveh zavodov, ki se ukvarjata z različnima dejavnostma, ena prevladala nad drugo. Vseeno so oba predloga sprejeli s 14 glasovi za.

V deveti točki so razpravljali predlogu soglasja k novi ceni storitve za pomoč na domu. DUFS je predlagal, da se urna postavka poviša s 17,71 evra na 19,44 evra. Po krajši razpravi so svetniki sklep sprejeli.

Sledili so predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za direktorico javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje je komisija predlagala Natašo Gala, za predstavnike Občine Trbovlje v svetu zavoda muzeja pa Frido Felicijan, Mileno Prašnikar in Dejana Zupanca. Za predstavnike občine v svetu zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje so predlagali Barbaro Adeeb, Ano Kadunc in Jožeta Weingartnerja. V peti točki dnevnega reda je direktorica Delavskega doma Trbovlje Špela Pavli Perko predlagala Nino Guna in Lavro Izgoršek kot predstavnici uporabnikov v svetu zavoda DDT. Nadalje je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala Mirana Skobeta in Dejana Zupanca za predstavnika Občine Trbovlje v svetu zavoda RRA Zasavje. Vse predloge so svetniki sprejeli.

V zadnji, enajsti točki je podžupanja Maja Krajnik predstavila sistem izposoje e-koles Trajbi, ki spomladi prihaja v Trbovlje. Zaenkrat bodo v občini štiri postaje, kjer si bo mogoče izposojati e-kolesa. Krajnik je predstavila tudi plaketo Zlati kamen, ki jo je pred dnevi Občina Trbovlje dobila za razvojno najbolj prodorno občino v regiji osrednja in jugovzhodna Slovenija.

Besedilo in foto: MD