RRA Zasavje je objavila prijavno dokumentacijo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oz. študijsko leto 2021/22.

Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki želijo v šolskem oz. študijskem letu 2021/2022 štipendirati dijake in/ali študente in imajo sedež ali poslovno enoto v občini Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi ali Litija ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Vrednost razpisa je 210.000 evrov.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. septembra 2022.

Sofinancirana sredstva delodajalcem za izplačilo kadrovskih štipendij v okviru RŠS Zasavje so zagotovljena do konca šolskega oz. študijskega leta 2021/2022.

Več informacij lahko dobite na info@rra-zasavje.si ali na telefonski številki 070 685 773.

Savus

Fotografija je simbolična