Učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so tudi letošnjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili na poseben način. Premierno so jo predvajali v petek, 4. februarja, ko je imela predmetna stopnja dan s posebnimi vsebinami v spomin na našega pesnika Franceta Prešerna. Scenarij proslave je napisal učitelj Tadej Kralj, za montažo pa je poskrbel Matic Laneger. Objavljamo prispevek učitelja Tadeja Kralja.

Da je proslava virtualna, je v teh časih že nekaj povsem običajnega, je pa posebna v nečem drugem. Devetošolca Alina Tržan in Blaž Majcen se pogovarjata o rabi slovenščini med mladimi in ugotavljata, da je njihova slovenščina vse prevečkrat preplavljena s prevzetimi besedami, zlasti iz angleščine. Druga skrajnost pa so ljudje, ki skrbijo za čist, puristično naravnan jezik. Le čigava stran je potem prava? Spoznala sta, da je bilo nekaj podobnega že v 19. stoletju, kar je jasno razbrati iz Prešernove pesmi Nova pisarija.

Posebnost proslave, ki so jo poimenovali Slovenščina brez meja, so tokrat posamezniki in posameznice, ki so privolili v skupno sodelovanje. Interpretacijo odlomkov iz pesmi Nova pisarija je izvedla naša sokrajanka Lara Jerkovič, študentka AGRFT. Himno je zapela kanadska Slovenka Tatjana Smrekar, članica Vokalne skupine Plamen, ki jo vse od ustanovitve vodi Marija Ahačič Pollak. V povezovalnem programu so zajeti lektorji slovenskega jezika in njihovi študentje iz Romunije, Moskve, Pekinga, Clevelanda in Pariza. Javili so se nam še izseljenci in njihovi potomci iz Kanade, in sicer z vzhodnega in zahodnega predela države. Proslavo so popestrile glasbene točke in deklamacije učencev matične in podružnične šole, s svojimi glasbenimi nastopi pa je sodelovala tudi Glasbena šola Hrastnik.

Učenca Alina in Blaž sta tako dobila odgovor na vprašanje, ali Prešerna in naš jezik ter njegove posebnosti poznajo tudi izven našega etničnega ozemlja. Njuno veliko spoznanje je bilo, da naš jezik in kultura resnično ne poznata meja in da se doma tega premalokrat zavedamo.

Na koncu proslave nas je ravnateljica Polona Dolanc opomnila na vrednote, na katere moramo biti v današnji družbi še posebej pozorni, in nam zaželela prijeten podaljšan vikend.

TK

Foto: iz videa proslave