Zagorjan Adolf Drolc je pisal zgodovino slovenskega zdravstva. Po njegovem modelu, ki ga je zasnoval v Mariboru z okolico, so v Sloveniji uredili sistem primarne in sekundarne zdravstvene službe. Po njem se imenuje mariborski zdravstveni dom. 

Adolf Drolc se je rodil 28. junija 1914 v Zagorju ob Savi, kjer je preživel mladost. Med narodnoosvobodilno vojno in po njej je deloval v saniteti.

Leta 1946 je diplomiral 1946 na beograjski medicinski fakulteti. Več kot deset le je vodil šolo vojaških bolničarjev v Mariboru. Leta 1962 je končal specializacijo iz socialne medicine in organizacije zdravstvene službe na univerzi v Minnesoti.

Kot direktor Zdravstvenega doma Maribor (1957-1976) je združil vso zunajbolnišnično zdravstveno varstvo na območju mariborskih občin, Slovenske Bistrice in Lenarta v Slovenskih goricah, uvedel v vseh dejavnostih dispanzersko delo, z ustanavljanjem zdravstvenih postaj po vsem območju pa zagotovil dostop do primarne zdravstvene službe vsem prebivalcem. Uvedene metode dela so postale model organizacije zdravstva za vso Slovenijo

Zelo dejaven je bil tudi v zdravstveni politiki in ustvarjanju zakonodaje s tega področja. Slovensko zdravniško društvo ga je zaradi njegovega dela razglasilo za častnega člana, bil pa je tudi med prvimi prejemniki stanovske Potrčeve nagrade. Po njem je poimenovan Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Savus

Foto: Wikipedia

Viri in literatura

Roman Rozina, Zasavski rokovnik, 2006

Wikipedia