Občina Trbovlje v okviru projekta Inspiracija objavlja natečaj za naj spominek, doživetje, kulinarični meni in prostorsko ureditev industrijske dediščine Trbovelj.

K sodelovanju vabijo fizične in pravne osebe, še posebej mlade, ranljive skupine, starostnike, umetnike, arhitekte, urbaniste, …, saj si želijo oblikovati ponudbo, ki bo prilagojena različnim ciljnim skupinam. Vabijo k pripravi predlogov za nova in izvirna doživetja, kulinarično ponudbo, spominke in prostorsko ureditev industrijskih območij in naselij na področju občine Trbovlje. Natečaj je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: doživetje, kulinarični meni, spominek in prostorska ureditev.

Prijavnica je do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani Občine Trbovlje: www.trbovlje.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v pisarni Občine Trbovlje št. 46.

Prijave lahko zainteresirani oddajo osebno na Občini Trbovlje (pisarna št. 46) in v Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje vsak delovni dan med 7. in 15. uro ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje. Rok za oddajo predlogov je najkasneje do 15. maja do 13. ure.

Natečaj je predmet aktivnosti v projektu Inspiracija, ki poteka v okviru čezmejnega projekta Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki. Projekt se izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o projektu najdete tudi na spletni strani: www.inspiracija.eu, facebooku: inspiracija.eu in instagramu: inspiracijaeu.

Za vse informacije o projektu INSPIRACIJA se lahko zainteresirani obrnejo na: Zvezdana Lamovšek, Občina Trbovlje, tel: 03 56 34 788, e-pošta: zvezdana.lamovsek@trbovlje.si in za dodatne informacije v zvezi z natečajem na: Špela Pavli Perko, BIRO P.P., tel: 051 603 956, e-pošta: natecaj.inspiracija@gmail.com.

PR objava