Podjetnik Boštjan Grošelj ima svoje podjetje Prevajanje za vas, katerega sedež je v Šentlambertu v občini Zagorje. Ukvarja se s prevajanjem in lektoriranjem. Fokusiran je na prevajanje angleških besedil v slovenščino, prevaja pa tudi v obratni smeri, iz nemščine v slovenščino in obratno ter iz hrvaščine v slovenski jezik.

Pokriva splošna, družboslovna in medicinska področja, prevaja pa tudi navodila za uporabo strojev in naprav.

V prostem času piše pesmi in pogrebne govore, kmetuje, uživa v pohodništvu in ureja glasilo Krajevne skupnosti Šentlambert.

Podjetje Prevajanje za vas je ustanovil 15. septembra leta 2009. Pred tem je več kot pet let prevajal in lektoriral honorarno, potem pa je ugotovil, da na prevajalskem trgu še obstaja prostor in se na podlagi izkušenj z delom za hrvaško prevajalsko agencijo odločil odpreti prevajalsko-lektorski s. p. Stranke pridobi s kakovostnim delom, profesionalnim odnosom, dogovorjenimi roki in z zelo ugodno ceno.

Podjetje vodi sam, ima pa še tri honorarne sodelavce oziroma podizvajalce. Zaposliti želi še kakšnega prevajalca, predvsem za francoščino in italijanščino pa tudi hrvaščino in srbščino, saj bi rad razširil ponudbo. Zaradi njegovega nizkocenovnega poslovnega modela so honorarji nekoliko nižji, a redno izplačani.

PR objava