Zaposlovanje sledi pozitivnim trendom iz gospodarstva, kjer se predvsem proizvodna podjetja soočajo z visoko rastjo naročil. Brezposelnost se tako iz meseca v mesec zmanjšuje in po neuradnih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je število brezposelnih v začetku junija padlo pod 75.000. Iskanje in pridobivanje kvalificiranih kadrov tako doživlja pravi razcvet na ravni celotne Slovenije. V kadrovskem podjetju Trenkwalder so zabeležili 50-odstotno rast potreb podjetij po kadru v primerjavi z lanskim pomladnim obdobjem.

Prvo prebujanje gospodarstva je bilo zaznati že jeseni 2020, v letošnjih prvih mesecih pa potrebe po dodatnem zaposlovanju zelo hitro naraščajo. »Če so se kadrovski oddelki preteklo leto ukvarjali predvsem z reorganizacijami, z odrejanjem čakanja na delo, karantenami, odpuščanji in primernim obračunavanjem raznovrstnih nadomestil, je letošnjo pomlad drugačna situacija,« poudarja Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder, ki pa podjetja opozarja, naj vzporedno z novimi zaposlitvami skušajo tudi zadržati že usposobljene obstoječe kadre. »Kako zadržati lastne zaposlene predstavlja večji izziv, kot bi si morda mislili, zato mora vlaganje v njihov razvoj in njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu (p)ostati ena od prioritet.« Hkrati pa ne smemo pozabiti, da dobavne verige niso utečene in stabilne kot v preteklosti, podjetja v vseh panogah se soočajo s pomanjkanjem surovin in morajo zato veliko vlagati v učinkovito organizacijo dela. Na kadrovskem področju to največkrat rešujejo z odrejanjem čakanja na delo, prerazporejanjem kadra med oddelki in tudi začasnim zmanjševanjem števila izmen. »Podjetja imajo veliko rast povpraševanja, ki pa jih zaradi omenjenih težav niso zmožna realizirati,« izpostavljajo v kadrovskem podjetju Trenkwalder.

Razkorak med ponudbo in povpraševanjem ostaja

Na področju celotne Slovenije so največje potrebe na trgu po tehničnih profilih. »Za posamezna podjetja iščemo tudi po več deset proizvodnih delavcev hkrati, veliko je povpraševanja tudi po skladiščnikih, viličaristih, varilcih, ključavničarjih in monterjih za delo v tujini, mnoga podjetja pa bi takoj zaposlila tudi prodajne inženirje, tehnologe, vzdrževalce,« povzemajo zaposlitvene ponudbe v kadrovskem podjetju Trenkwalder.

Povsem nov trend, ki se je pojavil kot posledica epidemije, pa so prijave gostinskega kadra za delo v proizvodnji. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo imela gostinska panoga težave pri privabljanju svojega kadra nazaj, saj bodo ti delavci v proizvodnih enotah kljub izmenskemu delu najverjetneje imeli bolj urejen in ustaljen delovnik od tistega v gostinstvu.

Delodajalci: prijav na odprta prosta delovna mesta je zelo malo ali so neprimerne

Postopki zaposlovanja kljub sproščanju Covid-19 ukrepov ostajajo zelo zahtevni in specifični, hkrati pa prijav za določena delovna mesta skorajda ni ali pa so neustrezne, saj kandidati ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. »To ne velja le za proizvodne delavce. S pomanjkanjem prijav kandidatov in zanimanjem za zaposlitev se soočajo tudi podjetja, ki iščejo strokoven kader. Tu se tudi kadrovniki soočamo s specifičnim izzivom, in sicer kako pritegniti prave strokovnjake, ki v osnovi niso aktivni pri iskanju druge službe oz. zamenjavi zaposlitve,« izpostavlja problematiko med zaposlovalci Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder. »Delodajalci vse težje zadržijo predvsem mlajši kader, ki zaposlitev menja nekoliko hitreje in tudi lažje, ter visoko in specifično usposobljene posameznike, z visoko dodano vrednostjo na trgu dela. Zato morajo delodajalci veliko naporov vložiti v vpeljevanje različnih dobrih kadrovskih praks in tem kadrom zagotoviti njim zanimive in konkurenčne ponudbe, denimo omogočanje dela od doma tudi po epidemiji, fleksibilen delovni čas, omogočanje strokovnega usposabljanja in podobno,”« še svetuje strokovnjakinja.

Trenkwalder

Foto: Trenkwalder