Krajani in krajanke Krajevne skupnosti Podkraj so odločili – želijo si postavitve nadstreška, ki bi zagotavljal senco in izvedbo prireditev v skupnosti tudi ob dežju. To je namreč projektni predlog, ki je na prvem glasovanju o participatornem proračunu v Občini Hrastnik 17. novembra prejel največ glasov.

Predzadnja novembrska nedelja je bila za Občino Hrastnik prelomen dan. Hrastnik je postal prva občina v Zasavju, ki je uvedla participatorni proračun in izvedla prvo glasovanje. Za pilotno glasovanje je občina izbrala KS Podkraj, skupnost, ki je pri celotnem procesu uvedbe novega demokratičnega načina odločanja sodelovala od samega začetka. Sodelovanje krajank in krajanov, sveta KS in predsednika sveta KS Mateja Kavška je bilo ključno za uspešno izvedbo.

»Svoj glas so krajani lahko oddali enemu od štirih predlogov – ureditvi površin za postavitev otroških igral, postavitvi nadstreška za obiskovalce prireditev, ureditvi novih parkirnih površin, postavitvi galerije v zgornjih prostorih doma. Gre za predloge, ki smo jih krajani podali sami, občinske strokovne službe pa so jih pregledale in pripravile oceno stroškov,« je več o predlogih povedal predsednik sveta KS Kavšek. Glasovali so lahko starejši od 16 let, s stalnim prebivališčem v omenjeni skupnosti. Vrata volišča na sedežu KS Podkraj so se odprla ob 9. uri, zaprla pa ob 16.00.

Največ glasov je prejel predlog izgradnje nadstreška (72 %), sledil mu je predlog ureditve novih parkirnih površin (15 %), le dva odstotka manj pa so krajani namenili ureditvi površin za igrala (13 %). Predlogu galerije glasov niso namenili. Izvedba izbranih projektov se bo financirala iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020.

Z uvedbo, potekom in udeležbo na prvem glasovanju v občini je bil zadovoljen tudi župan Občine Hrastnik Marko Funkl, ki je uvedbo participatornega proračuna obljubil že pred nastopom mandata. »Lokalna skupnost mora delovati na principu vključevanja javnosti v procese odločanja. Na ta način se občanom približa delovanje občine in njenih odločevalskih procesov. Prav tako je to mehanizem, ki vedno postavi skupnost pred posameznika, zato smo izjemno zadovoljni, da smo tudi v naši občini pričeli z vpeljevanjem participatornega proračuna,« je ob zaprtju volišča dejal Funkl.

V letošnjem letu se je glasovanje izvedlo le v KS Podkraj, naslednje leto pa bo uvedeno v vseh krajevnih skupnostih v občini.

Savus

Foto: arhiv Občine Hrastnik