V ZD Trbovlje zelo uspešno kljubujejo boju s Covid-19, kar je posledica dobrega dela v preteklih letih, ki se kaže predvsem v dobro popolnjeni kadrovski zasedbi. Nekaj kadra so sicer dodatno zaposlili za potrebe obvladovanja Covida, predvsem za izvajanje testiranj, cepljenj in triaže, večino dodatnega dela pa opravijo zaposleni v obliki dodatnega ali nadurnega dela. Trudijo se, da se v izvajanje dodatnih nalog vključuje čim več zaposlenih, da je obremenitev čim manjša in čim bolj enakomerna.

Kako ste se v ZD Trbovlje na začetku marca 2020 prilagodili na nov način dela zaradi Covid-19?

Dejstvo je, da je Covid-19 prinesel velik izziv in veliko preizkušnjo vsem, še posebej pa zaposlenim v zdravstvu. Po začetnem pritisku marca 2020, ko smo se znašli v novem položaju, kakršnega do tedaj nismo poznali in nismo bili vajeni, je bilo potrebno hitro strniti vrste in se prilagoditi na dano situacijo. Brez izjemne požrtvovalnosti zaposlenih nam to ne bi uspelo. Ključno vlogo so odigrali vodje posameznih služb, še posebej tisti, ki so bili neposredno vpeti v boju s Covid-19 tudi takrat, ko se je večina storitev v zdravstvu ustavila. Takrat se je pokazala velika fleksibilnost ZD Trbovlje, tako v obliki prilagodljivosti zaposlenih kot tudi procesov in celotnega sistema.

Kako pa te spremembe občutijo pacienti?

Razen na začetku, ko se je veliko programov v zdravstvu ustavilo, pacienti spremembe čim manj občutijo, ali pa jih občutijo na pozitiven način, na primer v obliki obveznega naročanja na katerikoli ne nujen pregled v ZD Trbovlje. To je dobro tako za paciente, ki sedaj na pregled pri zdravniku ne čakajo več ur, ampak le nekaj minut kot tudi za zaposlene, ki točno vedo kdaj in koliko pacientov bodo pregledali.

Na tem mestu apeliramo na vse paciente, da upoštevajo nujnost naročanja in na pregled v ZD Trbovlje ne prihajajo nenaročeni, saj se večkrat zgodi, da sicer pridejo pred vhod, da se izkaže, da res potrebujejo pregled pri zdravniku, vendar dobijo termin šele čez uro ali dve. Bistveno bolje je prej poklicati, se naročiti po elektronski pošti, ali pa prek aplikacije za naročanje. Za nujne primere pa je seveda številka 112 in Urgentni center.

Takšen sistem naročanja bomo v ZD Trbovlje ohranili tudi po koncu boja s Covidom-19.

Kako vam uspeva ohranjati dobro delovno klimo in delovno vnemo, kljub velikim obremenitvam zaradi Covida?

V prvi vrsti je potrebno poskrbeti, da imajo zaposleni za svoje delo ustrezna delovna sredstva – torej ustrezno opremo in pa ustrezna oblačila ter obutev. Prav na oblačila, ki jih vsa označimo z logotipom ZD Trbovlje, dajemo v zadnjih letih velik poudarek. Popolnoma drugače je, če se zaposleni v delovnih oblačilih dobro počutijo, če delajo v svetlem in prijaznem delovnem okolju, če imajo za delo na voljo vso potrebno sodobno opremo…, kot pa če tega nimajo. To je predpogoj. Zaposlenim tudi izplačamo vse nadure in vso dodatno delo, ki ga opravijo.

Skladno s pravili zaradi obvladovanja epidemije glede druženja organiziramo tudi srečanja in teambuildinge, kar prav tako pripomore k boljšemu delovnemu vzdušju. Tako smo na primer v mesecu septembru za zaposlene organizirali motivacijsko srečanje s pogostitvijo, če bo dovolj prijav bo v mesecu oktobru organiziran izlet na Pohorje, okrog 40 zaposlenih se bo decembra udeležilo Jamatlona… Zadovoljstvo zaposlenih pa se seveda potem odraža tudi v odnosu do pacientov in sodelavcev.

Naj na koncu še enkrat pozovemo vse paciente, da se na vsak pregled v ZD Trbovlje naročijo, saj nenaročeni pacienti ne morejo vstopiti v ZD. Z naročanjem bodo prihranili slabo voljo tako sebi kot zaposlenim.

PR objava